PL EN


2006 | 2 | 125-143
Article title

Strategie globalne a nowe formy organizacji przedsiębiorstw transnarodowych

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper presents an analysis of many basic variants of organisational structures that can be applied by enterprises operating in today.s international arena. In the case of international firms, the structure depends on the level of internationalisation of their operations and the strategy adopted: multinational, global or transnational. As an example a tensor structure is presented, based on empirical studies of the organisational structure of the corporation EXIDE Technologies. Global structures should be distinguished from those of transnational organisations, whose features, according to Bartlett and Ghoshal.s conception, are global integration and the ability to respond to a local situation. The structures of such transnational corporations assume formally a multidimensional shape which ensures the integration and co-ordination of operations through a combination of global departments manufacturing particular lines of products with regional ones. On the other hand, owing to flexible integration processes, interdependence and dispersal of skills, and a multidimensional perspective, transnational enterprises assume the configuration of integrated networks.
Contributors
author
  • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Polska
References
  • Cygler J., Wpływ polsko-zagranicznych aliansów strategicznych na strategię rynkową oraz system zarządzania partnerów polskich [w:] M. Haffer, S. Sudoł (red.), Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Uniwersytet M. Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Toruń 1999, s. 311-317.
  • Czupiał J., Organizacja przedsiębiorstw wielonarodowych [w:] L. Olszewski, J. Mozrzymas (red.), Struktury przemysłowe w gospodarce. Aspekty ekonomiczne, społeczno-kulturowe i polityczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997, s. 53-60.
  • Kutschker M., Schmid S., Internationales Management, Katolische Universität Eichstat, R. Oldenbourg Verlag München, Wien 2002.
  • Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T., Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2001.
  • Wieloński A., Lokalizacja działalności gospodarczej, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa 2004.
  • Wudarzewski W., Rodzaje struktur organizacyjnych przedsiębiorstw [w:] R. Krupski, M. Przybyła (red.), Struktury organizacyjne przedsiębiorstw i ich ugrupowań, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków 1996, s. 51-90.
  • www.exideworld.com
  • Yip G.S., Strategia globalna, PWE, Warszawa 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-af5693ab-4ccb-4dbe-9f74-4d6ec7a2658e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.