PL EN


2013 | 4(11) | 33-50 (18)
Article title

FORMALNO-ORGANIZACYJNE UWARUNKOWANIA POLITYKI MŁODZIEŻOWEJ NA POZIOMIE EUROPEJSKIM, KRAJOWYM I REGIONALNYM

Authors
Content
Title variants
EN
FORMAL AND ORGANIZATIONAL DETERMINANTS OF YOUTH POLICY AT EUROPEAN, NATIONAL AND REGIONAL LEVEL
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
This article presents the formal and organizational basis for the implementation of youth policy at the European, national and regional level. The author made an attempt to verify to what extent the existing mechanisms inherent in the model of youth policy in the broad sense, understood as a system of cross-sectoral and multi-stakeholder activities for young people, are treated subjectively, not only as beneficiaries of the initiatives taken by the public authorities. In the first part of the submitted paper, the author focused on the construction of a European system of youth policy, outlining the solutions adopted by various European institutions in recent years. In the second part, the Polish solutions for youth policy were presented. The last part of the given article concerns the formal and institutional arrangements for young people adopted on the regional level in Poland. The present paper is based on an analysis of legislation and strategic documents, desk research and internet sources. In the last part of this work, the author has used the comparative method.
Year
Issue
Pages
33-50 (18)
Physical description
Contributors
 • Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Biała księga w sprawie młodzieży, http://europa.eu/legislation_summaries/education_Biała księga w sprawie młodzieży, http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/youth/c11055_pl.ht m (9.01.2014).
 • Bilans 2013. Sukcesy i porażki Rady, http://lodzkie.ngo.pl/wiadomosc /951906.html(9.01.2014).
 • Compendium of Council of Europe approaches to key youth policy and youth work issues, http://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/Resources/PR_material/2012_ Compendium_all_en.pdf (9.01.2014).
 • Declaration on the Promotion Among Youth of the Ideals of Peace, Mutual Respect and Understanding Between Peoples 2037(XX), UN General Assembly, 7 december 1965, A/RES/20/2037.
 • Dibou T., 2012, Towards a better understanding of the model of EU youth policy, „Studies of Changing Societies: Youth under Global Perspective”, vol. 1(5).
 • Dolnośląska Rada ds. Młodzieży, http://www.drm.org.pl/ (10.01.2014).
 • Dolny Śląsk: Strategia dla młodzieży, http://www.umwd.dolnyslask.pl/urzad/ aktualnosci/single-view/artykul/dolny-slask-strategia-dla-mlodziezy/ (10.01.2014).
 • Doraźna komisja ds. młodzieży, Sejmik Województwa Dolnośląskiego, http://www.umwd.dolnyslask.pl/sejmik/sejmik-i-jego-organy/komisje-sejmiku/ (10.01.2014).
 • Eberhard L., 2002, The Council of Europe and youth. Thirty years of experience, Council dolnyslask.pl/sejmik/sejmik-i-jego-organy/komisje-sejmiku/ (10.01.2014).2002_CoE_Youth_30_years_experience_en.pdf (9.01.2014).
 • European Commission, Youth, http://ec.europa.eu/youth/news/eu-budget-2014-2020_en.htm (9.01.2014).
 • European Council, Resolution regarding the framework of European cooperation in the youth field, OJ C 168, 27 June 2002, http://europa.eu /legislation_summaries/ education_training_youth/youth/c11059_en.htm (9.01.2014).
 • European Youth Forum, http://www.youthforum.org/about/european-youth-form/(9.01.2014).
 • European Youth Pact, http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/youth/c11081_en.htm (9.01.2014).
 • Gąsior-Niemiec A., Kołomycew A., Kotarba B., 2014, Polityka młodzieżowa – wymiar krajowy i europejski, Rzeszów.
 • Kierunki polityki młodzieżowej, ATOMY – Sieć Organizacji Młodzieżowych Warmii i Mazur, http://atomywsieci.pl/artykul.php?a=2721 (10.01.2014).
 • Kierunki polityki młodzieżowej w województwie warmińsko-mazurskim. Uzupełnienie i Mazur, strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego, o problematykę młodzieżową. Wersja – 1 do konsultacji, Projekt 2012, Sieć Organizacji o problematykę młodzieżową. Wersja – 1 do konsultacji, Projekt 2012, Sieć Organizacji Młodzieżowych Warmii i Mazur – ATOMY w Sieci, 2012, Elbląg.
 • Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 27 kwietnia 2009 r. – Inwestowanie w młodzież i mobilizowanie jej do działania: strategia UE na rzecz młodzieży – Odnowiona otwarta metoda koordynacji na potrzeby wyzwań i możliwości stojących przed młodzieżą, Bruksela, dnia 27.4.2009, KOM(2009) 200 wersja ostateczna.
 • Krajowy Program na Rzecz Młodzieży. Aktywna Młodzież, Projekt z 16 września 2013 roku, MPiPS Warszawa 2013 (projekt dokumentu udostępniony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej znajduje się w zbiorach autorki).
 • Młodzieżowe Rady w Polsce, http://mlodziezowerady.eu/Mlodziezowe_Rady_w_Polsce_54 (10.01.2014).
 • Overview on European action on the youth front [w:] European Commission, White Paper “A new impetus for European youth”, COM(2001) 681, Annex 2.
 • Pełnomocnik ds. młodzieży. W Świętokrzyskim powoła go marszałek województwa,http://www.e-vive.pl/pelnomocnik-ds-mlodziezy-w-swietokrzyskim-powola-go, pl,33272.html (10.01.2014).
 • Poland, National report: First cooperation cycle of the EU Youth Strategy 2010-2012,http://ec.europa.eu/youth/documents/national_youth_reports_2012/poland.pdf(9.01.2014).
 • PROM, http://prom.info.pl/?page_id=46 (10.01.2014).
 • Rezolucja (98) 6 Rady Europy dotycząca polityki młodzieżowej rady Europy przyjęta na posiedzeniu Komitetu Ministrów w dniu 16 kwietnia 1998 r., http://www.eurodesk.it/sites/default/files/file/doc_pogiovanili/COE_res_98_6_en.
 • http://www.eurodesk.it/sites/default/files/file/doc_pogiovanili/COE_res_98_6_en.pdf (9.01.2014).
 • Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego, http://www.mlodziez.wzp.pl (10.01.2014).
 • Eberhard L., 2002, The Council of Europe and youth. Thirty years of experience, Council of Strasbourg,http://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/Resources/ Publications/2002_CoE_Youth_30_years_experience_en.pdf (9.01.2014).
 • European Commission, Youth, http://ec.europa.eu/youth/news/eu-budget-2014-2020_en.htm (9.01.2014).
 • European Council, Resolution regarding the framework of European cooperation in the youth field, OJ C 168, 27 June 2002, http://europa.eu /legislation_summaries/ education_training_youth/youth/c11059_en.htm (9.01.2014).
 • European Youth Forum, http://www.youthforum.org/about/european-youth-form/(9.01.2014).
 • European Youth Pact, http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/youth/c11081_en.htm (9.01.2014).
 • Gąsior-Niemiec A., Kołomycew A., Kotarba B., 2014, Polityka młodzieżowa – wymiar krajowy i europejski, Rzeszów.
 • Kierunki polityki młodzieżowej, ATOMY – Sieć Organizacji Młodzieżowych Warmii i Mazur, http://atomywsieci.pl/artykul.php?a=2721 (10.01.2014).
 • Kierunki polityki młodzieżowej w województwie warmińsko-mazurskim. Uzupełnienie strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego o problematykę młodzieżową. Wersja – 1 do konsultacji, Projekt 2012, Sieć Organizacji Młodzieżowych Warmii i Mazur – ATOMY w Sieci, 2012, Elbląg.
 • Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 27 kwietnia 2009 r. – Inwestowanie w młodzież i mobilizowanie jej do działania: strategia UE na rzecz młodzieży – Odnowiona otwarta metoda koordynacji na potrzeby wyzwań i możliwości stojących przed młodzieżą, Bruksela, dnia 27.4.2009, KOM(2009) 200
 • stojących przed młodzieżą, Bruksela, dnia 27.4.2009, KOM(2009) 200 wersja ostateczna.
 • Krajowy Program na Rzecz Młodzieży. Aktywna Młodzież, Projekt z 16 września 2013 roku, MPiPS Warszawa 2013 (projekt dokumentu udostępniony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej znajduje się w zbiorach autorki). Młodzieżowe Rady w Polsce, http://mlodziezowerady.eu/Mlodziezowe_Rady_w_Polsce_54 (10.01.2014).
 • Overview on European action on the youth front [w:] European Commission, White Paper “A new impetus for European youth”, COM(2001) 681, Annex 2.
 • Pełnomocnik ds. młodzieży. W Świętokrzyskim powoła go marszałek województwa, http://www.e-vive.pl/pelnomocnik-ds-mlodziezy-w-swietokrzyskim-powola-go,pl,33272.html (10.01.2014).
 • Poland, National report: First cooperation cycle of the EU Youth Strategy 2010-2012, http://ec.europa.eu/youth/documents/national_youth_reports_2012/poland.pdf (9.01.2014).
 • PROM, http://prom.info.pl/?page_id=46 (10.01.2014).
 • Rezolucja (98) 6 Rady Europy dotycząca polityki młodzieżowej rady Europy przyjęta na posiedzeniu Komitetu Ministrów w dniu 16 kwietnia 1998 r., http://www.eurodesk.it/sites/default/files/file/doc_pogiovanili/COE_res_98_6_en.pdf (9.01.2014).
 • Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego, http://www.mlodziez.wzp.pl (10.01.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-9639
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-af591dc3-f1fb-47c2-9741-dc9f4d60657c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.