PL EN


2018 | 5 | 143-154
Article title

Narzędzia cyfrowe w polonistycznej dydaktyce akademickiej – zastosowania, możliwości, perspektywy

Content
Title variants
EN
Digital Tools in the Polish Language Academic Didactics – Applications, Possibilities, Prospects
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article is to present the selected digital tools for language analysis which may be applied in the academic didactics during course classes in linguistics. In the first part of the article advanced corpus search engines were discussed, for instance, National Corpus of Polish (NKJP), National Photo-corpus of the Polish Language (NFJP), as well as ChronoPress – Press Texts Portal, Spokes – corpora of conversational speech, and corpus search engine Monco PL. The second part is dedicated to the tools and applications for the individual creation of browsable language resources (Korpusomat, Virtual Laboratory of Transcription), as well as for the complex analysis of the relationships between language units (plWordnet) and the measurement of the degree of the text comprehension (Jasnopis).
Year
Issue
5
Pages
143-154
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
author
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
References
 • ChronoPress – Portal Tekstów Prasowych [online: http://chronopress.clarin-pl.eu/#!start; data dostępu: 20.11.2017].
 • Jasnopis [online: www.jasnopis.pl/; data dostępu: 29.11.2017].
 • Korpusomat [online: http://korpusomat.nlp.ipipan.waw.pl/; data dostępu: 27.11.2017].
 • Korpusy diachroniczne polszczyzny [online: www.korpusydiachroniczne.pl; data dostępu: 29.11.2017].
 • Monco PL [online: http://monco.frazeo.pl/; data dostępu: 20.11.2017].
 • NFJP: Narodowy Fotokorpus Języka Polskiego [online: http://nfjp.pl; data dostępu: 19.11.2017].
 • NKJP: Narodowy Korpus Języka Polskiego [online: http://nkjp.pl; data dostępu: 12.11.2017].
 • Polski Korpus Sejmowy [online: http://sejm.nlp.ipipan.waw.pl/; data dostępu: 12.11.2017].
 • Słowosieć [online: http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/; data dostępu: 14.10.2017].
 • Wirtualne Laboratorium Transkrypcji [online: http://wlt.synat.pcss.pl/wlt-web/index.xhtml; data dostępu: 20.10.2017].
 • Wyszukiwarka danych konwersacyjnych Spokes [online: https://spokes.clarin-pl.eu/; data dostępu: 15.11.2017].
 • Biłas-Pleszak E., Sujkowska-Sobisz K., 2016: Uniwersytet wobec zmian i potrzeb współczesności. Kilka uwag na temat kierunków studiów o profilu praktycznym. „Forum Lingwistyczne”, nr 3, s. 167–172.
 • Bomba R., 2013: Narzędzia cyfrowe jako wyznacznik nowego paradygmatu badań humanistycznych. W: Radomski A., Bomba R., red.: Zwrot cyfrowy w humanistyce. Lublin, s. 57–71.
 • ChronoPress – Portal Tekstów Prasowych [online: http://chronopress.clarin-pl.eu/#!start; data dostępu: 20.11.2017].
 • CLARIN-PL [online: https://clarin-pl.eu/pl/uslugi/; data dostępu: 15.11.2017].
 • DigiLing – Trans-European eLearning Hub for Digital Linguistics [online: http://www.digiling.eu/; data dostępu: 21.11.2017].
 • Dylak S., 1995: Wizualizacja w kształceniu nauczycieli. Poznań.
 • Gruszczyński W., Ogrodniczuk M., red., 2015: Jasnopis, czyli mierzenie zrozumiałości polskich tekstów użytkowych. Warszawa.
 • NFJP: Narodowy Fotokorpus Języka Polskiego [online: http://nfjp.pl; data dostępu: 19.11.2017].
 • Pałka P., Kwaśnicka-Janowicz A., 2017: Przewodnik po elektronicznych zasobach językowych dla polonistów (słowniki, kartoteki, korpusy, kompendia). Kraków [online: http://tmjp.pl/images/pdf/ przewodnik_po_elektronicznych_zasobach.pdf; data dostępu: 29.11.2017].
 • Przepiórkowski A., Bańko M., Górski R., Lewandowska-Tomaszczyk B., red., 2012: Narodowy Korpus Języka Polskiego. Warszawa.
 • Sajduk B., 2014: Nowoczesna dydaktyka akademicka. Kto kogo uczy? Kraków [online: http://dydaktyka-akademicka.pl/; data dostępu: 29.11.2017].
 • Słowosieć [online: http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/; data dostępu: 14.10.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-af6baf11-22c8-44f7-96c1-6ae5c4a2f372
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.