PL EN


2005 | 1 | 195-202
Article title

Przedmiot podstawy przedsiębiorczości w opinii uczniów i rodziców na przykładzie wybranych krakowskich szkół

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Od 1 września 2002 r. do polskich szkół ponadgimnazjalnych został wprowadzony przedmiot podstawy przedsiębiorczości. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. dotyczącym podstawy programowej kształcenia ogólnego przedmiot ten ma na celu uczyć postaw przedsiębiorczych oraz przygotować młodych ludzi do aktywnego udziału w życiu społeczno-gospodarczym...
Contributors
author
author
References
  • Makieła Z., Rachwał T., 2002, Podstawy przedsiębiorczości, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa.
  • Makieła Z., 2004, Nowy przedmiot nauczani dla geografów – podstawy przedsiębiorczości [w:] Kształcenie i doskonalenie nauczycieli geografii w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w drodze do jednoczącej się Europy, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.
  • Rachwał T., 2004, Kształtowanie postaw przedsiębiorczości u uczniów – wyzwaniem dla nauczycieli geografii [w:] Kształcenie i doskonalenie nauczycieli geografii w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w drodze do jednoczącej się Europy, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz. U. z 2002 Nr 51, poz. 458.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-af6f94ea-26a4-4274-bf3e-bfc4b99e7784
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.