PL EN


2016 | 16 | 3(39) | 337-347
Article title

An overview of environmental excellence models

Authors
Content
Title variants
Przegląd środowiskowych modeli doskonałości
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Companies use many managerial frameworks that ensure desired development. Some of these frameworks are quality-oriented, others are financially-oriented but only a few of them are environmentallyoriented. The aim of the paper is to delineate selected environmental excellence models on account of their comparison. The main motive for the selection of the paper's topic were researches conducted by various authors who have dealt with environmental excellence models, respectively with self-assessment based on existing environmental excellence models. To fulfil the aim of the paper, secondary research is to be conducted. Based on the methods of analysis, comparison and selection, the most frequently occurring criteria of analysed environmental excellence models are to be identified. As a main finding may be considered that three of four environmental excellence models consist of various criteria, while most of these criteria are similar. However, criteria based on another important principles are not included in more than one of mentioned environmental excellence models. This obliges to further research aimed at developing an integrated environmental excellence model consisting of the most important criteria.
Przedsiębiorstwa wykorzystują wiele narzędzi zarządzania, aby zapewnić osiągnięcie pożądanego celu. Niektóre z tych narzędzi są nastawione na jakość, inne mają charakter finansowy, ale tylko nieliczne z nich mają na uwadze aspekt środowiskowy. Celem artykułu jest opisanie wybranych środowiskowych modeli doskonałości w celu ich porównania. Podstawowy motywem przyświecający wyborowi tematyki artykułu stanowiły badania przeprowadzone przez różnych autorów, którzy mieli do czynienia z owymi modelami, a także samodzielna ocena istniejących modeli. Aby zrealizować cel artykułu, przeprowadzono badania wtórne. W oparciu o metody analizy, porównanie i selekcję, zidentyfikowano najczęściej występujące kryteria opisywanych środowiskowych modeli doskonałości. Jako główny wynik badań można potraktować fakt, że trzy z czterech środowiskowych modeli doskonałości składają się wprawdzie z różnych kryteriów, które są jednak do siebie podobne. Jednakże kryteria bazujące na innych ważnych zasadach nie są ujęte w więcej niż jednym ze wspomnianych modeli. To obliguje do dalszych badań mających na celu rozwój i integrację środowiskowych modeli doskonałości składających się z najważniejszych kryteriów.
Year
Volume
16
Issue
Pages
337-347
Physical description
Dates
online
2016-09-30
Contributors
 • University of Žilina, Slovakia
References
 • Adebanjo, D. (2001). TQM and business excellence: is there really a conflict? Measuring Business Excellence 5(3): 37-40.
 • Ashton, C. (1997). All change in awards. Self-Assessment 4(1997): 11-17.
 • Askerov, F. S.; Abbasova; A. R.; Gahramanova, M. (2012). Integrated Environmental Monitoring model as a tool for environmental excellence in the Caspian. International Conference on Health, Safety and Environment in Oil and Gas Exploration and Production: 1-14.
 • Atos Origin (2009). The business case for environmental excellence is real. Bezons: Atos Origin.
 • Bartošová, V.; Bieliková, A. (2012). Multidimensional aspects of the quality and its meaning. Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '12: 35-40.
 • Bartošová, V.; Hrašková, D. (2015). Deming's theory on quality as one of the possible theoretical approaches to the assessment of quality in services. Actual problems of modern economy development: 75-79.
 • Corbett, C. J.; Klassen, R. D. (2006). Extending the Horizons: Environmental Excellence as Key to Improving Operations. Manufacturing & Service Operations Management 8(1): 5-22.
 • EFQM (2012). An Overview of the EFQM Excellence Model. Brussels: EFQM.
 • Houston, A.; Dockstader, S. L. (1997). Total Quality Leadership: A Primer. Washington, D.C.: Department of the Navy TQLO.
 • Ionica, A.; Baleanu, V. (2010). TQM and Business Excellence. Annals of the University of Petroşani, Economics 10(4): 125-134.
 • ISO (2015). Introduction to ISO 14001:2015. Geneva: ISO.
 • Jankal, R. (2009). Quality management conceptions. Theory of management 1(2009): 55-61.
 • Jankalová, M. (2009). Kennzahlensysteme in TQM-geführten unternehmen. Scientific papers of the University of Pardubice 14(2009): 51-55.
 • Jankalová, M. (2016). Service quality - object of Business excellence measuring. Review of European studies 8(2): 71-84.
 • Jensen, P. M; Johansen, J.; Waehrens, B. V.; Shewan-Ul-Alam, M. (2013). Proposing an Environmental Excellence Self-Assessment Model. Advances in Production Management Systems 398(2013): 511-518.
 • Kondev, G. I. (2014). Achieving environmental excellence through models for self assessment. International Journal Sustainable Development 20(2014): 39-44.
 • Ministry of the Environment and Climate Change (2016). Minister's Award for Environmental Excellence - application guide 2016. Available at: https://www.ontario.ca/page/ministers-award-environmental-excellence-application-guide-2016. Accessed July 20, 2016.
 • Mittelman, A.; Rentková, K.; Rievajová, J. (2013). The analysis of the chosen standards and ideas of the quality systems assurance. Theory and practice in management 2013: 93-101.
 • Mohammadfam, I.; Saraji, G. N.; Kianfar, A.; Mahmoudi, S. (2013). Developing the health, safety and environment excellence instrument. Iranian Journal of Environmental Health Science & Engineering 10(1): 1-7.
 • Nicolaides, A. (2015). The paradox of Business Ethics, Quality and Leadership: the path to business sustainability. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure 4(2): 1-20.
 • NIST (2015). Baldrige Excellence Framework 2015-2016. Gaithersburg, MD: NIST.
 • Paulová, I.; Mĺkva, M. (2005). Poznanie a využívanie princípov TQM a EFQM modelu výnimočnosti v malých a stredných podnikoch v SR. Jakost pro život 6(1): 13-16.
 • Pojasek, R. B. (2000). Striving for environmental excellence with the baldrige model. Environmental Quality Management 9(3): 91-99.
 • Samardžija, J.; Kralj, D. (2010). EFQM Excellence Model 2010 Solid Framework for Introducing Environmental Innovation. Proceedings of the International Conference on Circuits, Systems, Signals: 164-152.
 • Strenitzerová, M. (2012). Uplatnenie metódy CTQ (Critical to Quality) pri diagnostikovaní kvality služieb. Diagnostika podniku, controlling a logistika: 430-435.
 • Sustainable Business Associates (2007). Cleaner Production Excellence Model. Bassins: Sustainable Business Associates.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-8319
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-af734632-cec8-4e56-9c69-7af6b3e2d8c7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.