PL EN


2014 | 14 | 85-96
Article title

Herb powiatu zduńskowolskiego

Content
Title variants
EN
Zduńska Wola county coat of arms
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The County Council in Zduńska Wola made a resolution on 24 November 2000 to adopt a county coat of arms. It features St. Maksymilian M. Kolbe, a monk and martyr. The Saint’s ties with Zduńska Wola influenced the direction of search for a symbolic reference for Zduńska Wola county arms. St. Maksymilian M. Kolbe (born in Zduńska Wola in 1894) is the patron of Zduńska Wola, and October 10 – the day of his canonization – is the Feast of Zduńska Wola. Memory of the Saint’s links with his place of birth is cultivated by the Museum – home of St. Maksymilian M. Kolbe in Zduńska Wola, set up in 1994, on the centenary of his birth. In 2004 the church of the Assumption of Virgin Mary in Zduńska Wola was named the Sanctuary of the Birth and Baptism of St. Maksymilian M. Kolbe. Zduńska Wola county coat of arms received a positive opinion from the admini-stration minister. The only objection that could be raised by a heraldist may con-cern the too realistic (non-heraldic) presentation of the figure of St. Maksymilian M. Kolbe.
Keywords
Year
Issue
14
Pages
85-96
Physical description
Contributors
  • Katedra Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii UŁ
References
  • Drelicharz W., Piech Z., Podstawy prawne symboliki samorządowej III Rzeczypo-spolitej, [w:] Współczesna heraldyka samorządowa i jej problemy, pod red. W. Dreli-charza, Z. Piecha, Kraków 2000.
  • Dudziński, Stan prac nad współczesną polską heraldyką samorządową – działal-ność Komisji Heraldycznej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji (dziś – Administracji i Cyfryzacji), „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, t. XI (XXII), 2013.
  • Janicka-Krzywda U., Atrybut-patronat-symbol, Poznań 1993, s. 99.
  • Michalski M., Imię, hagiografia, atrybut, Gdańsk 1990.
  • Okoń K., Herb powiatu zduńskowolskiego, „Na sieradzkich szlakach”, r. 2001, nr 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-af738cf8-e86d-4ac6-9fef-195ad593fec1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.