Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 5 | 63-82

Article title

Komizm, ideologia i polityka w serialu Towarzysz Detektyw

Content

Title variants

EN
Comical, ideology and politics in TV show Comrade Detective

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem artykułu była próba rozwikłania kontrowersji interpretacyjnych wokół jednej z najbardziej oryginalnych telewizyjnych produkcji rozrywkowych ostatnich lat jaką był Towarzysz Detektyw. Produkcję tą można określić mianem pastiszu amerykańskich kumpelskich filmów policyjnych. Jego fabuła odnosi się do realiów socjalistycznej Rumunii lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku i w prześmiewczy sposób opowiada o walce lokalnych milicjantów z amerykańskim zagrożeniem. Staraliśmy się udowodnić, że serial nie tyle szydzi z realiów tamtego ustroju, co w dużej mierze stanowi satyrę na propagandowe kino amerykańskie tamtych czasów. Choć humor w nim zawarty wydaje się prostacki i absurdalny, to mimo, czy wręcz dzięki temu posiada dialektyczną naturę, w której kpiny uderzają zarówno w ustrój kapitalistyczny i socjalistyczny. Ponadto staramy się rozwikłać kontrowersje związane z polityczną wymową serialu. Naszym zdaniem jego niejednoznaczność wynika z zastosowania strategii artystycznej bardzo zbliżonej do postmodernistycznej strategii artystycznej określanej mianem retrogardy.
EN
The aim of the article was to attempt to unravel the controversy of interpretation around the most original television productions of recent years, which was the Comrade Detective. This production can be described as a pastiche of American buddy police films. His story relates to the realities of socialist Romania in the eighties of the last century and in a mocking way tells about the fight of local militiamen with the American threat. We tried to prove that the show does not so much mock the realities of that socialist system, because is largely a satire on american propaganda cinema of cold war time. Although the humor contained in it seems crude and absurd, it still has a dialectic nature, in which mockery strikes both the capitalist and socialist system. In addition, we are trying to unravel the controversy associated with the political sayings of the series. In our opinion, its ambiguity results from the application of an artistic strategy very similar to the postmodernist artistic strategy referred to as retro-avant-guard.

Year

Issue

5

Pages

63-82

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Szczeciński

References

 • Abriss E. (2017). Channing Tatum Told Us About 'Comrade Detective' , the Weirdest Show of 2017, https://www.vice.com/en_us/article/a3expg/channing-tatum-told-us-about-comrade-detectivethe-weirdest-show-of-2017.
 • Connell R. W., & Messerschmidt, J. W. (2005). Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept. Gender & Society, 19, 829-859, [w:] E. Durys, Kulturowy wymiar amerykańskiego kina policyjnego.
 • Chow B. (2014). The Tickling Object: On Žižek and Comedy. [w:] B. Chow (red..) Žižek and Performance, London: Palgrave Macmilian.
 • Dawidziak M. (2017). Amazon's 'Comrade Detective' is Effective Satire, https://www.cleveland.com/tvblog/index.ssf/2017/07/amazons_comrade_detective_is_effective_sati re.html (10.06.2018).
 • Dentith S. (2000). Parody: The New Critical Idiom, New York: Routledge.
 • Durys E. (2016). Kulturowy wymiar amerykańskiego kina policyjnego, [w:] T. Domański (red.) „Międzynarodowe studia polityczne i kulturowe wobec wyzwań współczesności”, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Dziemidok B. (2012). The Comical: A Philosophical Analysis, Dordrecht: Springer Science & Business Media.
 • Faurholt G. (2009). Self as Other: The Doppelgänger. Double Dialogues 10, http://www.doubledialogues.com/issue_ten/faurholt.html (6.04.2018), [w:] E. Durys, Kulturowy wymiar amerykańskiego kina policyjnego.
 • Glover A. (2017). The Making of Comrade Detective, http://www.indiewire.com/2017/08/josephgordon-levitt-comrade-detective-controversy-exclusive-1201865653/ (04.06.2018).
 • Goddard M. (2006). We Are Time: Laibach/nsk, Retro-Avant-Gardism and Machinic Repetition.Angelaki: Journal of Theoretical Humanities, 11, 45-53.
 • Gordon-Levitt J. (2017). Amazon's Comrade Detective Doesn't Belong to the Right, or Left, http://www.indiewire.com/2017/08/joseph-gordon-levitt-comrade-detective-controversy-exclusive-1201865653/ (4.06.2018).
 • Hanley J.J. (2004). „The Land of Rape and Honey”: The Use of World War II Propaganda in the Music Videos of Ministry and Laibach, American Music 22, 158-175.
 • Hegel G.W.F. (2011). Wykłady o Estetyce, [w:] B. Dziemidok, M. Bokiniec (red.) O komizmie.Antologia tekstów, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.
 • Heller, A. (2012). Przygodność, [w:] tejże, Eseje o nowoczesności, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 • Hoesterey I. (2001). Pastiche: Cultural Memory in Art, Film, Literature, Bloomington: Indiana University Press.
 • Hutcheon L. (1985). A Theory of Parody: The Teachings of Twentieth-Century Art Forms,Chicago: University of Illinois Press.
 • Jameson F. (1985). Postmodernism and Consumer Society, [w:] H. Foster (red.), Postmodern Culture, London: Pluto Press.
 • Krutnik F. (2006). In a Lonely Street: Film Noir, Genre, Masculinity. New York: Routledge.
 • Naremore J. (1995). American Film Noir: the History of an Idea. Film Quarterly, 49, 12-28.
 • McGowan T. (2008). Realne spojrzenie, Teoria filmu po Lacanie. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Pehe V. (2014). Retro Reappropriations. Responses to 'The Thirty Cases of Major Zeman' in the Czech Republic. VIEW Journal of European Television History and Culture, 5, 100-107.
 • Peltz C. (2017). The Creators of 'Comrade Detective' Have Penchant for the Absurd, https://filmschoolrejects.com/interview-comrade-detective-creators/ (10.06.2018).
 • Pohrib C. (2017). Comrade Detective, Vouyerism, and the Americans, „Scena 9”, https://www.scena9.ro/en/article/comrade-detective-essay-communist-romania (4.06.2018).
 • Poniewozik J. (2017). Nostalgia Goes Niche, https://www.nytimes.com/2017/08/03/arts/television/wet-hot-american-summer-comrade-detectivetv-review.html (4.06.2018).
 • Postman N. (2006). Amusing ourselves to death: Public Discourse in the Age of Show Business,London:Penguin.
 • Roche M. W. (2002). Hegel's Theory of Comedy in the Context of Hegelian and Modern Reflections on Comedy. Revue internationale de philosophie 3, 411-430.
 • Schildhause Ch. (2017). What the Hell is Comrade Detective? https://www.vanityfair.com/hollywood/2017/08/comrade-detective-amazon-channing-tatumcommunist-propaganda (6.04.2018).
 • Zupancic A. (2008). The Odd One In: On Comedy, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Żiżek S. (2013). Why Laibach and NSK are not Fascists?http://xenopraxis.net/readings/zizek_laibach.pdf (4.06.2018).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2450-9078

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-af73f9d7-29b0-4b03-9fbd-11b109a23fb4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.