PL EN


2013 | 40 | 9(474) | 6-10
Article title

Wypłata świadczeń z powszechnego systemu emerytalnego

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Public pension system benefit pay-out
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The text presents a way to solve pay-out phase problems occurring within a pension system using individual retirement accounts and at the same time diversifying risks between the real economy and financial markets. The method is based on separation of management of the longevity risk and the investment risk. The former would be managed by a single public institution, the latter would be managed by a number of specialised private market firms. This approach would help to escape from public finance accounting problems related to pension liabilities.
PL
Tekst przedstawia sposób rozwiązania problemów związanych z wypłatą emerytur w systemie publicznym, który wykorzystuje indywidualne konta emerytalne i jednocześnie dywersyfikuje finansowanie emerytur między realną gospodarkę i rynki finansowe. Polega on na rozdzieleniu zarządzania ryzykiem długowieczności oraz ryzyka inwestycyjnego. Pierwsze powierzone byłoby jednej, publicznej instytucji, drugie – wielu wyspecjalizowanym prywatnym instytucjom rynkowym. Pozwoliłoby to m.in. na ucieczkę od problemu księgowania zobowiązań emerytalnych w ramach finansów publicznych.
Year
Volume
40
Issue
Pages
6-10
Physical description
Contributors
author
 • Szkoła Główna Handlowa
References
 • Antolin P. (2009), Ageing and the Payout Phase of Pensions, Annuities and Financial Markets, OECD, Paryż.
 • Bezpieczeństwo dzięki różnorodności (1997), Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Systemu Zabezpieczenia Społecznego, Warszawa.
 • Góra M. (2013), Political economy of pension reforms: selected general issues and the Polish pension reform case, "IZA Journal of Labour & Development", 2:2 (doi:10.1186/2193-9020-2-2).
 • Góra M., Lutostański К. (2004), Wypłata emerytur z nowego systemu, materiał niepublikowany.
 • Hirose K., red. (2011), Pension Reform in Central and Eastern Europe, International Labour Organization, Budapest.
 • Holzmann R., red. (2009), Ageing Population, Pension Funds, and Financial Markets: Regional Perspectives and Global Challenges for Central, Eastern and Southern Europe, World Bank, Washington.
 • Otto W., Wiśniewski M. (2013), Wypłaty emeryturze środków gromadzonych w OFE, http://www.wne.uw.edu.pl/eksp/SW_OFE_pelna.pdf [dostęp 25/05/2013].
 • Rutecka J. (2012), Wypłata świadczeń emerytalnych z kapitałowej części systemu emerytalnego w Polsce, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" nr 4.
 • Stańko D. (2008), Rynek rent dożywotnich, "Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH", Zeszyt Naukowy 15, Warszawa.
 • Vittas D., Rudolf H., Pollner J. (2010), Designing the Payout Phase of Funded Pension Pillars in Central and Eastern European Countries, WPS5276, Bank Światowy, Waszyngton.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-af77343e-bf07-4001-99b1-f2c51eb5522c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.