Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 226 | 138-155

Article title

Bankowość cienia na rynku europejskim

Content

Title variants

EN
Shadow banking in the european market

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W międzynarodowej ocenie shadow banking było wskazane jako zjawisko powstałe poza systemem bankowym, które w swoich rozmiarach znacząco przekracza bankowość uregulowaną, a tym samym stanowi zagrożenie dla stabilności systemu finansowego. Aktywa shadow bankingu w USA dwukrotnie przekroczyły aktywa sektora bankowego, a w Europie stanowiły 30% rynku. Ze względu na rozmiar, ale też brak unormowania prawnego, shadow banking uznano za jedną z podstawowych przyczyn ostatniego kryzysu finansowego, a regulatorzy wskazywali na konieczność jego ograniczania. W niniejszym opracowaniu podjęto się próby wykazania, w przeciwieństwie do głównego nurtu debaty dotyczącej shadow bankingu, że jest to integralna i potrzebna część systemu bankowego. Na podstawie analizy działań EBC w celu przeciwdziałania kryzysowi starano się także wykazać, że to właśnie narzędzia i instytucje shadow bankingu będą w przyszłości wspierać rozwój akcji kredytowej w Europie, a tym samym przyczynią się do rozwoju gospodarczego.
EN
In international debate shadow banking is assessed as a non-bank phenomenon outside the regulated banking system which threatens the stability of the financial system. The biggest concern of regulators is the size of shadow banking, which is twice as big as visible banking in the USA and consists of 30% of the banking system in Europe. Therefore, the shadow banking system was announced as one of the most important reasons of the last crisis. In response, the world’s regulators and central banks have focused on constraining shadow banking. This article on the contrary main stream, tries to explain that shadow banking is an integral part of the modern financial system. It analyses the European economy’s conditions and credit market and shows that shadow banking is necessary to support the supply of credit in real economy.

Year

Volume

226

Pages

138-155

Physical description

Contributors

References

 • Bernanke B., Sage R. (2012), Foundation and the Century Foundation Conference on Rethinking Finance, New York.
 • Claessens S., Pozsar Z., Ratnovski L., Singh M. (2012), Shadow Banking: Economics and Policy, IMF Staff Discussion Note, December 4.
 • Cour-Thimann P., Winkler B. (2013), The ECB’s Non-Standard Monetary Policy Measures the Role of Institutional Factors and Financial Structure.
 • EBC Working Paper Series, No. 1528/April.
 • Deloitte (2012), The Deloitte Shadow Banking Index: Shedding Light on Banking’s Shadows, Deloitte Center for Financial Services.
 • ECB Monthly Bulletin (2013), Enhancing the Monitoring of Shadow banking, February.
 • Economic Brief (2014), ECFIN, Issue 33/June.
 • European Commission Green Paper on Shadow Banking (2012), 23 March.
 • European Economic Forecast (2014), 3/2014, Spring.
 • European Systemic Risk Board (2012), Reply to the European Commission’s Green Paper on Shadow Banking, May 30.
 • Financial Stability Board (2011), Shadow Banking: Strengthening Oversight and Regulation Recommendations of the Financial Stability Board, 27 October.
 • Financial Stability Board (2012), Global Shadow Banking Monitoring Report, Nov. 18.
 • Gorton G., Metrick A. (2010), Regulating the Shadow Banking System, Yale School of Management, September.
 • International Banking and Financial Market Developments (2012), „BIS Quarterly Review”, March.
 • Pozsar Z., Adrian T., Ashcraft A., Boesky H.(2010), Shadow Banking, Federal Reserve Bank of New York Staff Reports, No. 4582012, July (Revised 2012 February).
 • Solarz, J.K. (2014), Shadow banking: systemowa innowacja finansowa, Społeczna Akademia Nauk, Łódź-Warszawa.
 • Structural Issues Report EBC (2013), Corporate Finance and Economic Activity in the Euro Area, No. 151/August.
 • TheCityUK (2013), Alternative Finance for SMEs and Mid-Market Companies, October.
 • Winkler B. (2014), Financial Crisis, Unconventional Monetary Policy and International Spillovers, „ECB-IMF Conference on International dimensions of conventional and unconventional monetary policy 29-30 April 2014”.
 • Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie realizacji drugiego programu zakupu zabezpieczonych obligacji (EBC/2011/17), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.11.2011.
 • [www 1] https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omo/html/index.en.html
 • [www 2] www.fsa.gov.uk/static/pubs/speeches/0314-at.pdf
 • [www 3] http://www.tradingeconomics.com/euro-area/gdp-growth-annual
 • [www 4] http://www.tradingeconomics.com/euro-area/government-debt-to-gdp
 • [www 5] http://www.tradingeconomics.com/euro-area/interest-rate
 • [www 6] http://www.tradingeconomics.com/euro-area/loans-to-private-sector

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-af7c083e-2a7f-4070-9feb-f9668a0b745c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.