PL EN


2015 | 2(3) | 37 - 51
Article title

Federalna Służba Bezpieczeństwa a konflikt w Czeczenii

Selected contents from this journal
Title variants
EN
The Federal Security Service and the Conflict in Chechnya
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Struktury Federalnej Służby Bezpieczeństwa funkcjonowały aktywnie w obydwu wojnach w Czeczenii. Ich zadaniem było zapewnienie bezpieczeństwa zaangażowanym tam siłom, zapobieganie przeniknięciu czeczeńskiej agentury, przejawom terroru i dywersji, organizowanie pododdziałów operacyjnych i rozpoznawczych w rejonach kontrolowanych przez bojowników, pozyskiwanie informacji, przesłuchiwanie uchodźców czy poszukiwanie najemników. Nie ma wątpliwości, że funkcjonariusze Federalnej Służby Bezpieczeństwa od początku uczestniczyli w przygotowaniach do rozpoczęcia pierwszej wojny w Czeczenii, a następnie w samych działaniach wojennych. Jednakże istnieje również wiele dowodów na to, że zamachy terrorystyczne w Rosji, wskazujące na udział czeczeńskich bojowników, były w rzeczywistości zaplanowane i przeprowadzone przez FSB, aby dostarczyć pretekstu do rozpoczęcia drugiej wojny w Czeczenii i spacyfikowania jej dążeń niepodległościowych. W przestrzeni medialnej pojawiało się wiele faktów i domysłów, a nerwowa reakcja władz niejednokrotnie utwierdzała w przekonaniu, że w zamachy zamieszane są służby specjalne. Wiele z czeczeńskich operacji, którymi dowodzili wyżsi oficerowie FSB, często kończyło się niepowodzeniem. W wyniku działań wojennych niewielki region w południowej część Rosji został prawie całkowicie wyniszczony, a jego system porządku publicznego i przestrzegania prawa niemalże zanikł. W niniejszym artykule autor poszukuje odpowiedzi na problem badawczy dotyczący roli FSB podczas wojen w Czeczenii. Złożoność problematyki islamskiego terroryzmu w różnych regionach świata dowodzi stałej potrzeby podejmowania tego zagadnienia, co wspomaga strategię zapewniania bezpieczeństwa.
The Federal Security Service operated actively during the two wars in Chechnya. Its task was to ensure the security of the forces engaged there, prevent the penetration of Chechen agents, manifestations of terrorism and sabotage, organize operational and reconnaissance subunits in the areas controlled by militants, obtain information, interrogate refugees and find mercenaries. There is no doubt that the officers of the Federal Security Service participated from the beginning in the preparations to the start of the first Chechen war, and then in the war operations. However, there is also ample evidence that the terrorist attacks in Russia, suggesting the involvement of Chechen fighters, were in fact planned and carried out by the FSB, to provide a pretext to start the second war in Chechnya and pacify its aspirations to independence. In the media, there appeared many facts and speculations, and the nervous reaction of the authorities confirmed repeatedly the belief that secret services were involved in the attacks. Many of the operations in Chechnya, commanded by FSB senior officers, often ended in a failure. As a result of war operations, the small region in the southern part of Russia was almost completely devastated, and its system of public order and law enforcement almost vanished. In this article the author attempts the address the research problem related to the role of the FSB during the Chechen wars. The complexity of the issue of Islamic terrorism in various regions of the world demonstrates the constant need to raise this problem, which supports the strategy of ensuring security.
Contributors
References
 • Explosion rocks home of journalist. (2004, 2 lutego). Pobrane z: https://cpj.org/2004/02/explosion-rocks-home-of-journalist.php.
 • Karush, S. (2000, 16 marca). Hackers Attack Novaya Gazeta. Pobrane z: http://www.themoscowtimes.com/news/article/hackers-attack-novaya-gazeta/265485.html.
 • Kramer, M. (2004/2005). The Perils of Counterinsurgency. Russia’s War in Chechnya. International Security, 29(3), 5–63.
 • Kuczyński, G. (2014). Eksplozje, które dały Putinowi władzę. Kto wysadzał bloki w Rosji?. Pobrane z: http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/eksplozjektore-daly-putinowi-wladze-kto-wysadzal-bloki-w-rosji,470378.html.
 • Litwinienko, A., Felsztyński, J. (2007). Wysadzić Rosję. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Pечкалов, В. (2004, 11 sierpnia). „Будут локальные стычки с жертвами до 100 человек, а войны не будет...”. Pobrane z: http://izvestia.ru/news/293025.
 • van Herpen, M. (2015). Putin’s wars. The rise of Russia’s new imperialism. Lanham–Boulder–New York–London: Rowman & Littlefield.
 • Абрашин, Е. (2004, 24 września). Терактов в Ингушетии и Беслане можно было не допустить. Pobrane z: http://izvestia.ru/news/294476.
 • Андрусенко, Л. (2002, 6 kwietnia). Власть должна сказать обществу правду. Pobrane z: http://www.ng.ru/politics/2002-04-06/2_levinson.html.
 • Антонова, В. Л., Просфирова, А.Т. (2010). История спецслужб России. Москва: Дом Славянской Книги.
 • Беспрецедентные потери „Альфы”. (2004, 6 września). Pobrane z: http://www.kommersant.ru/doc/503107.
 • Виноградова, И. (2004, 24 czerwca). Чеченский конфликт выходит за пределы республики. Pobrane z: http://izvestia.ru/news/291402.
 • ДОКЛАД Парламентской комиссии по расследованию причин и обстоятельств совершения террористического акта в городе Беслане Республики Север-ная Осетия – Алания 1-3 сентября 2004 года. (2006). Pobrane z: http://web.archive.org/web/20110525144153/http://www.council.gov.ru/files/download/doklad7dec.pdf .
 • Итоги контртеррористической операции в Чечне. (2009, 17 kwietnia). Pobrane z: http://www.kommersant.ru/doc/1156661.
 • Кондратьев, В., Сурков, А. (2004). Дагестан 1999. Pobrane z: http://www.airwar.ru/history/locwar/xussr/dagest/dagest.html.
 • Новый спор о потерях в Чечне. (2003, 17 września). Pobrane z: http://news.bbc.co.uk/hi/russian/news/newsid_2773000/2773997.stm.
 • Путин: в 1999 году народ Дагестана встал на защиту всей России. (2009, 25 września). Pobrane z: http://www.vesti.ru/doc.html?id=317018.
 • Расстрел пермского ОМОНА: 32 погибших. (2000, 3 kwietnia). Pobrane z: http://www.novayagazeta.ru/society/11134.html.
 • Ротарь, И. (2000, 2 marca). Победа не столь очевидна. Pobrane z: http://www.ng.ru/events/2000-03-02/3_victory.html.
 • Следователи ищут общее между смертью депутата Щекочихина и Литви-ненко. (2007, 30 października). Pobrane z: http://newsru.com/russia/30oct2007/litvinenko.html.
 • Солдатов, А., Бороган, И. (2003, 22 grudnia). ФСБ превращается в армию. Pobrane z: http://www.agentura.ru/press/about/jointprojects/versia2/russiauk/fsb/.
 • Тополь, С., Курбачева, Н. (1999, 24 września). Теракт предотвратил водитель автобуса. Pobrane z: http://www.kommersant.ru/doc/226161.
 • Шустер, С. (2001, 31 stycznia). Чечня – что сулит передача в руки ФСБ руко-водства „антитеррористической операцией”?. Pobrane z: http://www.svoboda.org/content/transcript/24220808.html.
 • Янченков, В. (2003, 3 lipca). ВСЯ НАДЕЖДА НА СПЕЦНАЗ. Pobrane z: http://www.trud.ru/article/03-07-2003/58753_vsja_nadezhda_na_spetsnaz.html.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-af87ec89-10b6-46a7-9b27-f73db340e8cc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.