Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 20 | 4 | 55-63

Article title

The fortified settlement in Chotyniec (south-eastern Poland) as part of the military system of forest-steppe Scythia

Content

Title variants

PL
Grodzisko warowne w Chotyńcu (południowo-wschodnia Polska) jako część militarnego systemu leśnostepowej Scytii

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The functioning of the Scythian enclave on Polish lands can be seen as a cultural phenomenon. The site should be treated as an integral part of the military system of forest-steppe Scythia. This is evidenced by a number of formal features related to the fortified settlement itself, such as its natural defensive qualities, location in an upland area or location, enabling control of the immediate surroundings. At the same time, it is a central point in relation to neighbouring open settlements together forming the so-called Chotyniec agglomeration. It is also worth mentioning archaeological sources, especially military accessories, which fit very well into the cultural canons of Eastern European warriors.
PL
Funkcjonowanie na ziemiach polskich enklawy scytyjskiego świata może być postrzegane jako kulturowy fenomen. Stanowis- ko to należy traktować jako integralną część militarnego systemu leśnostepowej Scytii. Świadczy o tym szereg cech formalnych dotyczących samego grodziska, jak np. jego naturalne walory obronne, położenie w strefie wysoczyznowej czy lokalizacja umożliwiająca kontrolę najbliższego otoczenia. Jednocześnie jest to punkt centralny w odniesieniu do sąsiadujących osad otwartych tworzących wraz z grodziskiem tzw. aglomerację chotyniecką. Istotne są również źródła archeologiczne, zwłaszcza militaria, które bardzo dobrze wpisują się w kulturowe kanony charaktery- styczne dla wschodnioeuropejskich wojowników, takie jak charakterystyczne grociki do strzał czy element oporządzenia jeździeckiego. Obecnie grodzisko w Chotyńcu jest najdalej na północny zachód wysuniętym stanowiskiem obronnym łączącym się z kręgiem kultury scytyjskiej. Nie mamy tu oczywiście na myśli Scytów w sensie etnicznym, ale z całą pewnością obecność grodziska w takiej strefie należy łączyć z ludnością reprezentującą scytyjski model kultury i scytyjskie obyczaje. W szerszym kontekście kulturowym, grodzisko można traktować nawet jako punkt strategiczny pomiędzy wschodem i zachodem Europy, a zarazem ważny element większej struktury odnoszącej się do potencjału militarnego tzw. Wielkiej Scytii.

Year

Volume

20

Issue

4

Pages

55-63

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Rzeszowski

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-af885502-c32e-4fa7-b50f-330434670028
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.