PL EN


2017 | 4(22) | 81-96
Article title

Współczesne pszczelarstwo polskie pomiędzy rolnictwem a ruchem społecznym

Content
Title variants
EN
Present-Day Polish Apiculture between Agriculture and a Social Movement
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest scharakteryzowanie współczesnego pszczelarstwa w Polsce jako zjawiska pozostającego pomiędzy racjonalnym działaniem gospodarczo-ekonomicznym a aktywnością przynależącą do duchowej sfery życia, wyrażającą światopogląd i poczucie sensu. Autorka kolejno prezentuje pszczelarstwo jako zawód rolniczy i sektor gospodarki rolnej, zarysowując funkcje gospodarcze, formalne ramy organizacji chowu i hodowli pszczół oraz dystrybucji produktów pszczelich, skalę produkcji i wielkość tej gałęzi gospodarki krajowej. W kolejnych częściach artykułu przedstawia pszczelarstwo jako fenomen kultury i element szerszych procesów społecznych, poczynając od analizy amatorskiego ruchu pszczelarskiego, jego skali i charakteru, na analizie współczesnych ruchów społecznych ukierunkowanych na pszczołę i pszczelarstwo kończąc.
EN
The aim of the article is to characterise the contemporary beekeeping in Poland as a phenomenon that stays between the rational economic activity and the activity that belongs to the spiritual sphere of life. The author presents the following questions: beekeeping as the agricultural profession that belongs to the farming sector, outlining the economic functions, formal framework for the organization of rearing and breeding of bees and the bee product distribution, the scale of production and the size of this branch in the national economy. The author also presents beekeeping as a phenomenon of culture and an element of broader social processes, starting with an analysis of the unprofessional movement of beekeeping, its range and character, ending with an analysis of the contemporary social movements focused on bee and beekeeping.
Year
Issue
Pages
81-96
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Borowska, A. (2011). Stan i perspektywy rozwoju pszczelarstwa w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem miodów regionalnych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 11 (26), 37–47.
 • Bystroń, J.S. (1980). Tematy, które mi odradzano. Pisma etnografczne rozproszone. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Celińska, A. (2017). Pszczelarstwo miejskie – ekologiczna moda miast. Pobrano z: http://www.portalpszczelarski.pl/artykul/339/pszczelarstwo_miejskie__ekologiczna_moda_miast.html (2.01.2017).
 • Giemza, M. (2004). Badanie preferencji konsumenckich cech jakościowych miodów naturalnych. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 653, 13–27.
 • GUS (1966). Rolniczy rocznik statystyczny 1945–1965. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • GUS (1982). Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • GUS (2010). Rocznik statystyczny rolnictwa 2010. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • GUS (2014). Rocznik statystyczny rolnictwa 2014. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • GUS (2015). Rocznik statystyczny rolnictwa 2015. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Hertz, O. (2002). Beekeeping Against Poverty, Apiacta, 4, b.p. Pobrano z: http://www.fitea.org/foundation/fles/2002/O.%20HERTZ.pdf (14.01.2017).
 • Hilmi, M., Bradbear, N., Mejia, D. (2011). Beekeeping and Sustainable Livelihoods. Second Edition. Rome: Rural Infrastructure and Agro-Industries Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations.
 • Karpiński, J.J. (1948). Ślady dawnego bartnictwa puszczańskiego na terenie Białowieskiego Parku Narodowego. Kraków: Instytut Badawczy Leśnictwa.
 • Kimaro, J., Liseki, S., Mareale, W., Mrisha, Ch. (2013). Enhancing Rural Food Security Through Improved Beekeeping in Northern Tanzania, Livestock Research for Rural Development, 25 (12). Pobrano z: http://www.lrrd.org/lrrd25/12/kima25222.html#Livestock Research for Rural Development 25 (12) 2013 (14.01.2017).
 • Kowalski, P. (2007). Kultura magiczna. Omen, przesąd, znaczenie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (hasła: miód, pszczoła, świeca).
 • Kuczyńska, U. (2004). Bartnictwo Kurpiowskiej Puszczy Zielonej. Wilczyska–Łomża: Pszczelarska Ofcyna Wydawnicza, Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży.
 • Misztal, B. (2000). Ruch społeczny. W: H. Domański (red.), Encyklopedia socjologii. T. 3: O–R (s. 341–351). Warszawa: Ofcyna Naukowa.
 • Mróz, K. (1954). Jedna z ostatnich barci. Pszczelarstwo, 2 (19), 19.
 • Mruk, H. (1974). Rozwój pszczelarstwa w Polsce w latach 1947–1972. Pszczelarstwo, 8, 22–23.
 • Pokrzyńska, M. (2016). Młodzi pszczelarze. Postawy uczniów technikum w Pszczelej Woli wobec pszczelarstwa i pszczół. Opuscula Sociologica, 1 (15), 59–76. DOI: 10.18276/os.2016.1-05.
 • Paleczny, T. (2010). Nowe ruchy społeczne. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Semkiw, P. (2015). Sektor pszczelarski w Polsce w 2015 roku. Puławy: Instytut Ogrodnictwa Zakład Pszczelnictwa w Puławach. Pobrano z: http://www.inhort.pl/fles/program_wieloletni/PW_2015_2020_IO/spr_2015/4.3_2015%20Opracowanie.pdf (4.01.2017).
 • Sztompka, P. (2005). Socjologia zmian społecznych. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Wilczyńska, E. (2013). Symbolika pszczół i mrówek w polskiej kulturze ludowej. TEKSTURA. Rocznik Filologiczno-Kulturoznawczy, 1 (4), 17–25.
 • Wilde, J. (2008). Gospodarka pasieczna. W: J. Wilde, J. Prabucki (red.), Hodowla pszczół (s. 203–254). Poznań: PWRiL.
 • Wódz, K. (2000). Ruch ekologiczny. W: H. Domański (red.), Encyklopedia socjologii. T. 3: O–R (s. 334–338). Warszawa: Ofcyna Naukowa.
 • Wróblewski, R. (1997). Wierzenia i obyczaje pszczelarzy polskich. Nowy Sącz: Gospodarstwo Pasieczne „Sądecki Bartnik”.
 • Żukowski, R. (1965). Bartnictwo w Zagajnicy Łomżyńskiej w okresie od XVI do połowy XIX wieku. Białystok–Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Adoptuj pszczołę (b.d.). Pobrano z: https://adoptujpszczole.pl/ (4.01.2017).
 • Belica Grzegorz (2017). Budujemy ul wielkopolski – weekend pszczelarski. Pobrano z: http://fablablodz.org/budujemy-ul-wielkopolski-weekend-pszczelarski/ (4.01.2017).
 • Bractwo Bartne (2017). Bractwo Bartne. Natura, Tradycja, Historia. Pobrano z: http://bartnictwo.com/pl/bractwo-bartne/#onas (4.01.2017).
 • European Commission (2016). Honey Bees. Pobrano z: http://ec.europa.eu/food/animals/live_animals/bees_en (2.01.2017).
 • Gdy zginie ostatnia pszczoła… (2017). Gdy zginie ostatnia pszczoła na kuli ziemskiej, ludzkości pozostaną tylko cztery lata życia. Pobrano z: http://zdrowiepowraca.pl/artykul,gdy-zginie-ostatnia-pszczola-na-kuli-ziemskiej-ludzkosci-pozostana-tylko-cztery-lata-zycia (4.01.2017).
 • Miejskie Pszczoły (2017). Pobrano z: https://www.facebook.com/pg/miejskiepszczoly/about/?ref=page_internal (2.01.2017).
 • Pasieka Edukacyjna (2017). Pobrano z: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/4740 (4.01.2017).
 • Pomagamy pszczołom (b.d.). Pobrano z: http://www.pomagamypszczolom.pl (4.01.2017).
 • Pszczelarze Zawodowi (2004). Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych. Pobrano z: http://pszczelarzezawodowi.pl/ (4.01.2017).
 • PZP (2012). Polski Związek Pszczelarski. Polnische Imkerbund. Pobrano z: www.zwiazek-pszczelarski.pl/fotki/2012_DE.ppt (4.01.2017).
 • PZP (2017). Statystyki. Pobrano z: http://zwiazek-pszczelarski.pl/statystyki/ (3.01.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-af95f88c-0505-4469-8946-eb959cfa1f8d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.