PL EN


2015 | 8 (787) | 68-83
Article title

Zrównoważone zarządzanie strategiczne na przykładzie organizacji ochrony zdrowia

Authors
Title variants
EN
Sustainable Strategic Management i Health Care Organizations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł porusza tematykę zrównoważonego zarządzania strategicznego w organizacjach ochrony zdrowia. Na wstępie wskazano na konieczność zarządzania strategicznego w organizacjach ochrony zdrowia związaną z ich funkcjonowaniem w warunkach gry rynkowej. Przed koniecznością konkurowania stają dzisiaj nie tylko organizacja okołozdrowotne, zajmujące się produkcją leków czy sprzętu medycznego ale również i te świadczące bezpośrednie usługi zdrowotne. Z uwagi na specyfikę działania tych organizacji związaną z ich wpływem na życie i zdrowie ludzi, konieczne jest uwzględnienie w ich strategii nie tylko czystej kalkulacji biznesowej, ale również czynników związanych z ekologią oraz odpowiedzialnością społeczną. Sukces wdrożenia strategii zrównoważonej będzie zależał o dojrzałości procesowej organizacji ochrony zdrowia, gdyż to ona świadczy o posiadaniu właściwej wiedzy, umiejętności oraz organizacji pracy umożliwiających to wdrożenie. Badania przeprowadzone w zakresie diagnozy dojrzałości procesowej organizacji ochrony zdrowia wykazały, że są one gotowe do wdrażania strategii zrównoważonych, a główne działania doskonalące w tym zakresie powinny skupić się na czynnikach związanych z obszarem ochrony środowiska.
EN
The article discusses the subject of sustainable strategic management in health care organizations. The introduction pointed to the need of strategic management in health care organizations which is associated with operation under conditions of the market game. With the need to compete are today the organizations which treat with those produce medications and medical devices. Because they influence health and lives of people, they have to consider not only economy, but also ecology and social responsibility. Success of sustainable strategic depends on process maturity health care organizations – this maturity testifies to the knowledge, skills and work organization that allow the implementation of strategy. Research, that discusses this article show, that health care organizations are ready to implement the sustainable strategy and the main improvement actions in this area should focus on the area of environmental protection
Contributors
  • dr inż. Agata Szeptuch, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-afa8da92-1f68-45b0-aad8-692e964a0b13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.