PL EN


2012 | 2(10) | 41-54
Article title

Kilka uwag o tendencjach leksykalnych w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Authors
Content
Title variants
EN
A Few Remarks on Prevailing Lexical Dispositions in Teaching Polish as a Foreign Language
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the most important language rules and tendencies in teaching Polish as a foreign language. The author fully discusses word lists that are obligatory on different levels of proficiency in Polish language, pointing out to their advantages and disadvantages. She reminds about the necessity of completing such lists caused by intensive globalization and computerization. The article presents also problems concerning language used by young peo-ple nowadays, that is not only under the process of constant changes but it also becomes ‘out of date’ very quickly. Using fashionable words and words that have become commonly used as an example the author of the article proves the importance of language intuition while preparing lists of vocabulary for a certain level of language proficiency. The author concen-trates also on describing problems concerning methods of teaching Polish as a foreign lan-guage that are connected with the rapid evolution of the language.
Contributors
  • Instytut Języka Polskiego; Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska, jolanta.tambor@us.edu.pl
References
  • Janowska A., 2007, O swoistości derywacji na tle innych sposobów nominacji, w: Achtelik A., Tambor J., red., Sztuka czy rzemiosło. Nauczyć Polski i polskiego, Katowice: Gnome.
  • Markowski A., 1999, Nowy słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  • Miodunka W., 1992, Język polski jako obcy: programy nauczania na tle badań współczesnej polszczyzny. Zbiór materiałów, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  • Sawicka G., 1999, Zapożyczenia a (nie)świadomość językowa (na przykładzie zapożyczeń angielskich), w: Miodek J., red., Mowa rozświetlona myślą. Świadomość normatywno-stylistyczna współczesnych Polaków, przy współpr. M. Zaśko-Zielińskiej, I. Borkowskiego, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
  • Seretny A., 2011, Kompetencja leksykalna uczących się języka polskiego jako obcego w świetle badań ilościowych, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  • Sokołowska K., 2012, Polszczyzna lektorów uczących języka polskiego jako obcego – wybrane zagadnienia, „Kwartalnik Polonicum”, nr 12.
  • Tokarski J., 1993, Schematyczny indeks „a tergo” polskich form wyrazowych, oprac. i red. Z. Saloni, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  • Waszakowa K., 1994, Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego. Rzeczowniki sufiksalne obce, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-afaa2df8-566e-4f84-b182-51c8cb5920c4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.