PL EN


2010 | 6(10) |
Article title

Różnorodność czynników w procesie reformowania administracji publicznej

Content
Title variants
EN
Diversity of factors In the process of public administration reformation
Languages of publication
Abstracts
PL
Na ukształtowanie się administracji publicznej w danym państwie, jej strukturę, zadania i formy działania ma wpływ wiele czynników. Są to czynniki dość różnorodne, działające mniej lub bardziej intensywnie, zmieniające się w czasie lub działające stale. Administracja publiczna, podobnie jak i inne organizmy społeczne, powinna wykazywać odpowiednią elastyczność, aby móc dostosowywać się do zmieniających się warunków otoczenia czy do przyjmowania coraz to nowych zadań. Niektórzy uznają tempo jej przekształceń za na tyle duże, że sami „administratorzy” za nimi nie nadążają. Zmiana jest dzisiaj rzeczą charakterystyczną dla administracji i dotyka najbardziej nawet konserwatywnych i zachowawczych struktur. Ma miejsce zarówno w warunkach reżimów politycznych o autorytarnej naturze, jak i w rozwiniętych i ustabilizowanych postaciach demokracji liberalnej. Administracja publiczna jest elementem systemu politycznego i jest przez politykę warunkowana. To z tego obszaru płyną impulsy, które inicjują tendencje do „modernizacji” administracji. Właśnie czynnikom wpływającym i sprzyjającym procesom reformowania administracji publicznej, a także ich znaczeniu w aspekcie politycznym, ideologicznym, finansowym i międzynarodowym poświęcony jest ten artykuł.
EN
There is a constant need of public administration improvement and those innovations which usually introduce significant changes are called reforms. Public administration alike other social organisms should be elastic enough to adopt the changing environment conditions or the deal with the new types of tasks. Moreover, public administration must meet the needs which arise in the given period of time; otherwise, it shall slow down its development, leading to the routine and stagnation. Nevertheless, from the point of view of the principles stipulated by the national law, the public tasks for public administration should be determined by the constitution to the widest extent possible. The constitutional regulation of public tasks impedes their reduction by way of legislation, moreover, it restrain the government and local selfgovernment administration's freedom to dispose such tasks and enable the execution of government members constitutional liability for failure to carry out their duties.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-8333
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-afb1432b-9639-43e7-a5b4-1a5008db5fd0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.