PL EN


2014 | 197 | 110-122
Article title

Pierwsza praca po studiach: oczekiwania osób kończących edukację akademicką a stan rzeczywisty na przykładzie absolwentów kierunku geografia

Authors
Content
Title variants
EN
A Graduate's First Job: Expectations of Graduates and the Fulfillment of Their Plans
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The transition of recent graduates to the labour market, including the labour market destinations they hold in comparison to their aspirations and plans, seems to be an under researched area. Especially interesting and important for higher education management policy is recognition of their first job destinations and the relevance between the study subject and real occupation. The article presents results of a survey on how Polish geographers enter the job market. The study compares geographers' professional qualifications, aspirations and plans about their future job expressed at the time of graduation with the actual fulfilment of those plans six months later. The background for the analysis is a study of the labour market destinations among Polish and international geographers over the last thirty years.
Year
Volume
197
Pages
110-122
Physical description
Contributors
author
References
 • Barone C., Ortiz L.: Overeducation among European University Graduates: A Comparative Analysis of its Incidence and the Importance of Higher Education Differentiation. "Higher Education" 2011, 61.
 • Biernat M.: Losy zawodowe absolwentów geografii na tle losów absolwentów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego WSP w Kielcach w latach 1990-1995. "Studia Kiel. Ser. Geolog.-Geogr." 1997, 2.
 • Cranmer S.: Enhancing Graduate Employability: Best Intentions and Mixed Outcomes. "Studies in Higher Education" 2006, 31 (2).
 • Gajderowicz T., Grotkowska G., Wincenciak L.: Determinants of Science Graduates Labour Market Success. W: International Conference on Employability of Graduates & Higher Education Management Systems - DEHEMS Proceedings, Vienna 2011.
 • Gedye S., Chalkley B.: Employability within Geography, Earth and Environment al Science, GEES, University of Plymouth 2006, GEES.
 • Gedye S., Fender E., Chalkley B.: Geography and Jobs: Undergraduate Expectations and Graduate Experience. "Journal of Geography in Higher Education" 2004, 28 (3).
 • Gober P., Glasmeier A.K, Goodman J.M., Plane D.A., Stafford H.A., Wood J.S.: Employment Trends in Geography. Part 2: Current Demand Conditions. "The Professional Geographer" 1995, 47 (3).
 • Hennemann S., Liefner I.: Employability of German Geography Graduates: The Mismatch between Knowledge Acquired and Competences Required. "Journal of Geography in Higher Education" 2010, 34 (2).
 • Jakimiuk B.: Aspiracje i plany zawodowe studentów pedagogiki KUL w kontekście czynników wspomagających wejście na rynek pracy. W: Przygotowanie zawodowe młodych pedagogów. Red. A. Dudak, K. Klimkowska, A. Różański. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012.
 • Jakubiak M.: Oczekiwania studentów kierunków ekonomicznych wobec rynku pracy. Zeszyty Naukowe WSEI, seria: Ekonomia 2012 (5).
 • Jenkins A., Healey M.: Linking the Geography Curriculum to the Worlds of Industry, Commerce and Public Authorities. "Journal of Geography in Higher Education" 1995, 19 (2).
 • Jończy R., Rokita-Poskart D.: Oczekiwania i zamiary absolwentów Uniwersytetu Opolskiego dotyczące przyszłej pracy (w świetle przeprowadzonych badań). W: Dylematy współczesnego rynku pracy. Red. D. Kotlorz. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2011.
 • Kierszyn A.: Nadwyżka wykształcenia na polskim rynku pracy: młodzi w zawodach poniżej kwalifikacji. W: Polityka edukacyjna wobec rynku pracy. Studia Ekonomiczne. Red. D. Kotlorz, A. Rączaszek. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2012.
 • Kivinen O., Ahola S.: Higher Education as a Human Capital Risk. "Higher Education" 1999, 38.
 • Lisowski A.: Zatrudnienie absolwentów geografii Uniwersytetu Warszawskiego w latach 90. W: Geografia na przełomie wieków - jedność w różnorodności. Red. A. Lisowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1999.
 • Millward H.: The Employment of Saint Mary's University Geography Graduates: A Comparison of Surveys in 1989, 1999, and 2010. "Occasional Papers in Geography" 2011, 6.
 • Nunez I., Livanos I.: Higher Education and Unemployment in Europe: An Analysis of the Academic Subject and National Effects. "Higher Education" 2010, 59.
 • Piróg D.: Aspiracje i plany zawodowe młodzieży akademickiej w Polsce na przykładzie studentów geografii. W: Przygotowanie zawodowe młodych pedagogów. Red. A. Dudak, K. Klimkowska, A. Różański. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012.
 • Piróg D.: Badania losów zawodowych absolwentów studiów wyższych ogniwem doskonalenia jakości kształcenia - przykłady strategii metodologicznych. W: Jakość kształcenia w szkole wyższej w aspekcie wyzwań współczesności. Red. B. Sitarska, K. Jankowski, R. Droba. Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno- -Przyrodniczego, Siedlce 2011.
 • Piróg D.: Studia wyższe a rynek pracy w Polsce - zarys stanu badań. W: Studia wyższe z perspektywy rynku pracy. Red. B. Sitarska, K. Jankowski, R. Droba. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2010.
 • Poteralski J.: Oczekiwania płacowe absolwentów wyższych uczelni w województwie zachodniopomorskim w świetle badań ankietowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki. Dz. U. z dnia 13 września 2007 r.
 • Szwarc K.: Oczekiwania studentów UEP wobec przyszłego pracodawcy. "Edukacja Ekonomistów i Menadżerów" 2012, 3 (25).
 • Tracz M., Stanuch J.: Losy zawodowe absolwentów nauczycielskich studiów geograficznych Akademii Pedagogicznej w Krakowie. W: Kompetencje czy kwalifikacje? Efekty kształcenia studentów kierunków przyrodniczych w kontekście Krajowych Ram Kwalifikacji i badań na różnych etapach edukacyjnych. Red. K. Potyrała. Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-afb3f04b-cedc-4bec-9e9a-3edbcd523eb6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.