PL EN


2013 | 1(23) | 5-27
Article title

Wspólnota, immunizacja, życie – o filozofii politycznej Roberta Esposita

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Community, Immunization, Life – On the Political Philosophy of Roberto Esposito
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article aims to present and to problematize the political philosophy of a representative of the reviving Italian thought – Roberto Esposito. The most fundamental question is his original understanding of the concept of the community. Its meaning, which is derived from Latin communitas, bases on a particular combination of gift, office and obligation. Such an understanding of the term is radically opposed to the all conceptualisations of the social contract: the community is rather a deprivation and a suppression of what is individual than a rationally chosen and additionally possessed form of one’s own existence. As a counterweight to the risk of the common, the logic of immunization (exception to the gift‑giving obligation) is portrayed. Last two parts focus on the issue of biopolitics. Using the reflections of Foucault, Derrida, Agamben, Deleuze & Guattari, Negri & Hardt as a theoretical background, the stance of Esposito is derived: his interpretations of both Nazism (thanatopolitics) and natalism are confronted. Thus, the possibility of the community positively immunized could be sketched.
Keywords
Contributors
References
 • Agamben G., Co zostaje z Auschwitz. Archiwum i świadek, przeł. S. Królak, Warszawa 2008,Homo sacer, 3.
 • Agamben G., Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie, przeł. M. Salwa, posł. P. Nowak,Warszawa 2008.
 • Agamben G., Stan wyjątkowy, przeł. M. Surma‑Gawłowska,posł. G. Jankowicz, P. Mościcki,Kraków 2008, Linia Krytyczna, t. 2.
 • Agamben G., Wspólnota, która nadchodzi, przeł. S. Królak, Warszawa 2008.
 • Arendt H., Kondycja ludzka, przeł. A. Łagodzka, Warszawa 2000.
 • Autour de Communitas et Immunitas de Roberto Esposito. Intervention de R. Ivekovic, F. Neyrat,B. Manchev, R. Esposito, Collège International de Philosophie 2008, Papiers nr 59.
 • Benjamin B., Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty, wybór i oprac. H. Orłowski, przeł. K. Krzemieniowa,H. Orłowski, J. Sikorski, Poznań 1996, Poznańska Biblioteka Niemiecka, 2.
 • Bielik‑RobsonA., Rozbita konstelacja. Teologia Agambena między tragedią a mesjanizmem, [w:]Agamben. Przewodnik „Krytyki Politycznej”, red. i wybór tekstów Zespół KP, Warszawa2010, Przewodniki Krytyki Politycznej.
 • Borradori G., Recoding Metaphysics. The New Italian Philosophy, Evanston 1988.
 • Deleuze G., Guattari F., Anti‑Oedipus.Capitalism and Schizophrenia, trans. by R. Hurley,M. Seem, H.R. Lane, London–New York 2008.
 • Dybel P., Polityka jako antagonizm. Implikacje myśli politycznej Sigmunda Freuda, [w:] tenże,Okruchy psychoanalizy. Teoria Freuda między hermeneutyką i poststrukturalizmem, Kraków2009, Horyzonty Nowoczesności, 76.
 • Dybel P., Wróbel Sz., Granice polityczności. Od polityki emancypacji do polityki życia, Warszawa2008.
 • Easthope A., Lacanowska interpretacja Kartezjusza, przeł. T. Mazur, „Przegląd Filozoficzny.Nowa Seria” 2000, nr 3.
 • Esposito R., Bíos. Biopolitics and Philosophy, trans. by T. Campbell, Minneapolis 2008.
 • Esposito R., Communitas. The Origin and the Destiny of Community, trans. by T. Campbell,Stanford 2010.
 • Esposito R., Immunitas. The Protection and Negation of Life, trans. by Z. Hanafi, Cambridge–Malden 2011.
 • Esposito R., Powrót włoskiej filozofii, przeł. M. Ratajczak, „Praktyka Teoretyczna”, [online]http://www.praktykateoretyczna.pl/index.php/roberto‑esposito‑powrot‑wloskiej‑filozofii,15 XII 2012.
 • Esposito R., Réponses, [w:] Autour de Communitas. Origine et destin de la communauté (PUF,2000) et Immunitas. Protezione e negazione della vita (Einaudi, Turin, 2002) de RobertoEsposito, intervention de R.. Ivekovic, F. Neyrat, B. Manchev, R. Esposito, 2008, s. 23,Papiers / Collège International de Philosophie, № 59, s. 23‑30.
 • Esposito R., Totalitaryzm czy biopolityka?, przeł. J. Ugniewska, „Przegląd Polityczny” 2007,nr 82.
 • Filozofia w czasach terroru. Rozmowy z Jürgenem Habermasem i Jacques’em Derridą, przeprowadziłai komentarzem opatrzyła G. Borradori, przeł. A. Karalus, M. Kilanowski, B. Orlewski,wstęp i red. A. Szahaj, Warszawa 2008, Reflektor.
 • Foucault M., Bezpieczeństwo, terytorium, populacja [wykłady w Collège de France 1977‑1978],przeł. M. Herer, Warszawa 2010.
 • Foucault M., Historia seksualności, przeł. B. Banasiak, T. Komendant, K. Matuszewski, wstępT. Komendant, Warszawa 1995, Nowy Sympozjon.
 • Foucault M., Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przeł. T. Komendant, Warszawa 1998.
 • Foucault M., Narodziny biopolityki [wykłady w Collège de France 1978‑1979],przeł. M. Herer,Warszawa 2011.
 • Foucault M., Trzeba bronić społeczeństwa. Wykłady w Collège de France, 1976, przeł. M. Kowalska,Warszawa 1998.
 • Habermas J., Przyszłość natury ludzkiej. Czy zmierzamy do eugeniki liberalnej?, przeł. M. Łukasiewicz,Warszawa 2003, Społeczeństwo Współczesne.
 • Hardt M., Introduction. Laboratory Italy, [w:] Radical Thought in Italy. A Potential Politics, eds.M. Hardt, P. Virno, Minneapolis 1996.
 • Hardt M., Negri A., Imperium, przeł. S. Ślusarski, A. Kołbaniuk, Warszawa 2005, Z Wagą.
 • Hardt M., Negri A., Multitude. War and the Democracy in the Age of Empire, New York 2004.
 • Hölderlin F., Patmos, [w:] tenże, Co się ostaje, ustanawiają poeci. Wiersze wybrane, przeł.A. Libera, Kraków 2003.
 • Laclau E., Emancypacje, wstęp L. Rasiński, red. nauk. L. Koczanowicz, A. Orzechowski, przeł.L. Koczanowicz [i in.], Wrocław 2004, Biblioteka Współczesnej Myśli Społecznej.
 • Lemke T., Biopolityka, przeł. T. Dominiak, Warszawa 2010.
 • Lemm V., Introduction. Biopolitics and Community in Roberto Esposito, [w:] R. Esposito, Termsof the Political. Community, Immunity, Biopolitics, trans. by R.N. Welch, New York 2013.
 • Lipszyc A., Sprawiedliwość na końcu języka. Czytanie Waltera Benjamina, Kraków 2012,Horyzonty Nowoczesności, 97.
 • Merleau‑PontyM., The Visible and the Invisible. Followed by Working Notes, ed. C. Lefort, trans.by A. Lingis, Evanston 1968.
 • Rosenzweig F., Gwiazda zbawienia, przeł. i wstęp T. Gadacz, Kraków 1998, Filozofia i Religia.
 • Spinoza de B., Traktat polityczny, przeł. I. Halpern, Warszawa 2002, Arcydzieła WielkichMyślicieli.
 • The Italian Difference. Between Nihilism and Biopolitics, eds. L. Chiesa, A. Toscano, Melbourne2009.
 • Weil S., Osoba i świętość, [w:] taż, Pisma londyńskie i ostatnie listy, przeł. M. i J. Plecińscy, Poznań1994, Dzieje Gnozy, t. 8.
 • Zespół „Praktyki Teoretycznej”, Rzecz‑pospolitai aktualność komunizmu. Genealogia i krytykapolityczno‑filozoficznegoprojektu dobra wspólnego, [w:] M. Hardt, A. Negri, Rzecz‑pospolita.Poza własność prywatną i dobro publiczne, przeł. „Praktyka Teoretyczna”, Kraków 2012,Linia Radykalna, t. 12.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-afbf6404-e0f8-45a6-9d9b-3c235a42ec16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.