PL EN


2018 | 14 | 133-148
Article title

Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania do sakramentu bierzmowania z 2017 roku – wyzwania Katechetyczno-pastoralne

Authors
Content
Title variants
EN
Indications of Polish Bishops’ Conference regarding preparation for sacrament of confirmation in 2017 – pastoral and catechetical challenges
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is an attempt to show the most important assumptions concerning the process of preparation for the sacrament of confirmation. The reflection is based on the assumption that in the document of Polish Bishops’ Conference there are some truths which are necessary to be discovered and put in catechetical practice. These truths determine the whole process of catechesis and make her more fruitful. Aſter forming the question related to efficiency of our catechesis and describing a necessity of pastoral conversion, the author forms the following indications for catechesis: the unity with Christ as the fundament of preparation to confirmation, spiritual nature of all catechetical measures, a great value of candidates meeting in groups, the experience of community and prayer, spiritual retreats for the youth, a necessity of collaboration with parents, controlling of own emotions. At the end of the reflection, the author points out the indications regarding the confirmation which depend on the catechist and his engagement in catechesis. 
PL
Artykuł jest próbą przedstawienia najważniejszych założeń dotyczących procesu przygotowania do sakramentu bierzmowania. Refleksja opiera się na założeniu, że w dokumencie Konferencji Episkopatu Polski znajdują się pewne prawdy, które należy odkryć i umieścić w praktyce katechetycznej. Te prawdy decydują o całym procesie katechezy i czynią ją bardziej owocną. Po sformułowaniu pytania dotyczącego skuteczności naszej katechezy i opisaniu konieczności nawrócenia duszpasterskiego, autor formułuje następujące wskazania dla katechezy: jedność z Chrystusem jako fundament przygotowania do potwierdzenia, duchowy charakter wszystkich środków katechetycznych, wielką wartość spotkania kandydatów w grupach, doświadczenie wspólnoty i modlitwy, rekolekcje duchowe dla młodzieży, konieczność współpracy z rodzicami, kontrolowanie własnych emocji. Pod koniec refleksji autor wskazuje na te kwestie przygotowania do bierzmowania, które zależą od katechety i jego zaangażowania w katechezę.
Year
Volume
14
Pages
133-148
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-afc63bb8-4295-4543-894c-4609d0337f6d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.