PL EN


2010 | 2(16) | 181-192
Article title

The importance of brand in the corporate identity business

Content
Title variants
PL
Znaczenie marki w identyfikacji wizualnej
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Mocna marka wspiera główną strategię biznesową i podnosi skuteczność działania firmy. Marka ma wpływ na zyski, poprzez wpływ na preferencje klienta umożliwia zdobycie przewagi nad konkurencją. Konsekwentnie zarządzana marka jest odwzorowaniem potrzeb otoczenia, odpowiedzią na wyzwania i zachodzące zmiany. Dobrze zarządzana marka wspiera wewnętrzną harmonię odnośnie do wizji firmy. Funkcjonujący wizerunek sektora elektroenergetyki w powszechnej świadomości posługuje się symbolami zakorzenionymi w XIX i w XX wieku. Definiując właściwy komunikat marki, należy unikać znaczeń mogących potwierdzać powszechną świadomości społeczeństwa, że wytwarzanie energii przyczynia się do ingerencji w środowisko naturalne. Taki wizerunek jest powszechnie wykorzystywany w kreowaniu marki na rynku energii elektrycznej od ponad stu lat. W artykule wykorzystano przykład tworzenia nowej strategii marki w Grupie Tauron.
EN
A strong brand supports the main business strategy and increases efficiency of a company’s operations. A brand affects profits. Influencing clients’ preferences it allows achieving a competitive advantage. A consistently managed brand reflects needs of the environment and responds to challenges and ensuing changes. A well managed brand supports internal harmony as regards the vision of a company. The existing image of the power industry in common awareness makes use of symbols rooted in the 20th and 21st centuries. Defining the correct message of a brand, one should avoid meanings which may confirm common awareness of the society that energy generation has contributed to interference with the natural environment. This image has been commonly applied to brand creation on the power industry market for over one hundred years. The article presents an example of creating a new brand strategy in Tauron Group.
Keywords
Year
Issue
Pages
181-192
Physical description
Dates
printed
2010-12
Contributors
References
 • Altkorn J. 2001. Strategia marki. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 83-208-1349-2.
 • Cheverton P. 2006. Jak skutecznie wykorzystać potencjał Twojej marki: Tajniki budowania marki i zarządzania nią. Transl. by M. Działowski. Gliwice: Helion. ISBN 83-246-0373-5 .
 • Fasiecka O. 2009. "Tajemnice marki". Polska Energia, no. 1 (3).
 • Gnat A. 2009. "Nowa tożsamość Grupy Tauron". Polska Energia, no. 1 (3).
 • Joachimsthaler E. et al. 2006. Zarządzanie marką. Transl. by T. Rzychoń. Gliwice: Helion. ISBN 83-7361-912-7.
 • Kall J. 2001. Silna marka: Istota i kreowanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 83-208-1288-7.
 • Kotler Ph. 2004. Marketing od A do Z. Transl. by A. Ehrlich. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 83-208-1483-9.
 • Ministerstwo Gospodarki. 2006. Program dla elektroenergetyki. Warszawa, 27 March.
 • Skłodzień D. 2009. "Zarządzanie wizerunkiem: Marki w grupach energetycznych". Polska Energia, no. 2 (4).
 • Urbanek G. 2002. Zarządzanie marką. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 83-208-1399-9.
 • Waśkowski Z. 2002. "Dylematy zarządzania marką". Marketing i Rynek, no. 2.
 • Witek-Hajduk M. 2001. Zarządzanie marką. Warszawa: Difin. ISBN 83-7251-209-4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-afc6b0fb-b5a0-4623-a2aa-a8c7dab0daf3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.