PL EN


2016 | 1 | 119-131
Article title

WYCHOWANIE PRZEZ PRACĘ W POGLĄDACH WYBRANYCH KLASYKÓW WYCHOWANIA OPIEKUŃCZEGO

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In this article the author referring to the history of education in Poland is looking for inspiration for the debate on education through labor. He recalls the views of the classics on the role of the teacher in the educational process and clearly formulated goals, which should be implemented for the good of the child and the entire nation. Examples of good practice adopted child careproposed in the early twentieth century by K. Lisiecki, K. Jeżewski and B. Markiewicz show that education to work and by working already seved prepare young people to participate in social life. It turns out that the ideas ofthe classics are still valid and shoud be used in modern concepts of personal development of man and society.
Year
Issue
1
Pages
119-131
Physical description
Contributors
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (Poland)
References
 • Balcerek M., Wkład Kazimierza Lisieckiego do pedagogiki opiekuńczej i resocjalizacji, "Opieka,Wychowanie,Terapia"1989, nr 1.
 • Borkowska I., Metody wychowania chrześcijańskiego wg ks. Bronisława Markiewicza, in: Myśl pedagogiczna ks. Bronisława Markiewicza, ed. J. Homplewicz, A. Garbarz, Rzeszów 1997.
 • Brezinka W., Wychowanie i pedagogika. W dobie przemian kulturowych, Kraków 2008.
 • Cichy B, Życie i działalność społeczno-pedagogiczna Kazimierza Jeżewskiego, in: Pedagog czynu - Kazimierz Jeżewski, ed. B. Cichy, Warszawa 1978.
 • Cudak H., Metody oraz cele wychowawcze Kazimierza Lisieckiego, ”Szkoła Specjalna” 1982, nr 2.
 • Czajkowski K., Kazimierz Jeżewski (system wychowawczy). Materiały z sesji pedagogicznej 19.02.1968 r., Warszawa.
 • Data E., Oddał serce ubogim dzieciom i młodzieży ks. Bronisław Markiewicz 1842 – 1912, Marki 2004.
 • Dąbrowski K., Ogniska „Dziadka” Lisieckiego ,Warszawa 2007.
 • Gądłek M., Państwowy Zespół Ognisk Wychowawczych, „Szkoła Specjalna” 1980.
 • Jeżewski K., Gniazda sieroce. „Gazeta Rolnicza”, Warszawa 1910.
 • Kawula S., Pedagogika społeczna: dokonania– aktualności– perspektywy, Toruń 2002.
 • Markiewicz B., Praca jest obowiązkiem i dla dzieci. „Powściągliwość i Praca” 1901, nr 23.
 • Markiewicz B., Obowiązek i doniosłość pracy duchowej, ”Powściągliwość i Praca”1908, nr 12.
 • Markiewicz B., O potrójnej pracy, in: Przewodnik dla wychowawców młodzieży opuszczonej oraz wskazówki do rozwiązania kwestii socjalnej, t. 2., Miejsce Piastowe 1912.
 • Markiewicz B., Przewodnik dla wychowawców młodzieży opuszczonej oraz wskazówki do rozwiązania kwestii socjalnej, t. 2., Miejsce Piastowe 1912.
 • Markiewicz B., Dzień za dniem, Marki 2004.
 • Matyjas B., Działalność opiekuńczo-wychowawcza Kazimierza Jeżewskiego, in: Opieka i pomoc społeczna w poglądach pedagogów XX wieku, ed. A. Datta –Jakubowska, Częstochowa 2000.
 • Michułka W., Ksiądz Bronisław Markiewicz, Londyn 1969.
 • Salinger W., Kazimierz Lisiecki – dziadek, twórca ognisk wychowawczych, „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze” 1981, nr 8.
 • Skiba A., Historyczne uwarunkowania myśli i postaw ks. Bronisława Markiewicza, in: Myśl pedagogiczna ks. Bronisława Markiewicza, ed. J. Homplewicz, A. Garbarz, Rzeszów 1997.
 • Wiatrowski Z., Podstawy pedagogiki pracy, Bydgoszcz 2005.
 • Zdania o wychowaniu wyjęte z pism Franciszka Karpińskiego, „Powściągliwość i Praca” 1900, nr 6.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-afc970ca-93b8-4827-9bcc-0628820571d7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.