PL EN


2015 | 9 (788) | 81-92
Article title

Ocena funkcjonowania przedsiębiorstwa metalowego w oparciu o zasadę 7 zarządzania Toyoty

Title variants
EN
Assessment of Metal Company’s Performance Based on the Rule 7 Toyota Management
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
„Doskonalenie procesów produkcyjnych” to zagadnienie, które zostało zinterpretowane i przedstawione w powyższym artykule. Artykuł składa się z dwóch części, a mianowicie z części teoretycznej i części empirycznej. Pierwsza część obejmuje zagadnienia dotyczące zarządzania produkcją i systemu produkcyjnego wraz z graficzną interpretacją systemu produkcyjnego. Druga część obejmuje charakterystykę przedsiębiorstwa oraz analizę wyników ankiety BOST odnoszących się do 7 zasady zarządzania Toyoty. W ankiecie wzięło udział 34 pracowników badanego zakładu.
EN
"Improving the production processes" is an issue that has been interpreted and presented in this paper. The article consists of two parts, namely the theoretical and the empirical part. The first part covers issues relating to production management and production system with a graphical interpretation of the production system. The second part includes company profile and analysis of the survey results relating to the BOST 7 Toyota's management principles. The survey was attended by 34 employees of the plant.
Contributors
  • mgr inż. Monika Dondela, doktorant, Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Instytut Inżynierii Produkcji, członek koła naukowego „Promotor Jakości”
author
  • mgr Marcel Lizak, doktorant, , Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Instytut Inżynierii Produkcji
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-afca379b-0818-41d1-8dfc-1458a9bde6ac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.