PL EN


2018 | 513 | 293-303
Article title

Kierunek kariery zawodowej a koncepcje controllingu personalnego

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest identyfikacja interpretacji controllingu personalnego przez osoby wybierające karierę w sferach rachunkowości oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Stwierdzono, iż kierunek kształcenia i wybranej kariery zawodowej wpływa na koncepcję controllingu personalnego. Osoby nakierowane na rachunkowość uwypuklają kontrolę, monitorowanie, reguły, zasady i koszty. Osoby związane z HR interpretują go w kontekście zarządzania, uwzględniając relację pracodawca – pracownik, traktując tego ostatniego w sposób indywidualny. Zidentyfikowano dualistyczną interpretację controllingu kadrowego i wyodrębniono dwa podejścia. Pierwsze to koncepcja kadrowa, drugie – controllingowa. W pierwszym controlling personalny uznaje się za element zarządzania zasobami ludzkimi, a jednostkę organizacyjną zajmującą się nim sytuuje w dziale HR. W drugim z nich uznaje się go przede wszystkim za element systemu controllingu, a jednostkę organizacyjną zajmującą się nim umiejscawia się w dziale controllingu.
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-afde3c4d-45ab-4927-bbb3-53bafc495f4c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.