PL EN


2011 | 9 | 161-178
Article title

Heraklit Miłosza

Authors
Content
Title variants
EN
Miłosz’s Heraclitus
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Heraclitus was one of the most often mentioned ancient philosophers in the literary output of Czesław Miłosz. The thinker from Ephesus was important for the formation of the poetic imagination of the Polish poet. Two main Heraclitean themes appear in Miłosz’s poetry: the image of slow flowing river and a fire bringing both the destruction and the purification of the world. The first theme comes from poet’s memories relating to a childhood spent on the Nevėžis River in Lithuania. We can observe the fascination with movement, change, metamor-phosis in Miłosz’s poetry. The flowing river becomes ambivalent symbol of passing and con-stancy of all what exists. The metaphor of the river of time also relates to the experience of his-tory – in the personal and universal dimension. Miłosz exchanged notes on the symbolism of fire in correspondence with Thomas Merton. Heraclitean metaphor of fire as arché connects to the eternal fire (foco etterno) that appears in Dante’s The Divine Comedy.
Keywords
Year
Issue
9
Pages
161-178
Physical description
Oryginalny artykuł naukowy
Dates
published
2012-04-04
Contributors
References
 • G. Bachelard, Wyobraźnia poetycka: wybór pism, tłum. H. Chudak, A. Tatarkiewicz, przedmowa J. Błoński. Warszawa 1975
 • Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, tłum. W. Ol-szewski. Warszawa 1968
 • A. Fiut, Moment wieczny. Poezja Czesława Miłosza. Kraków 1998
 • L. Kołakowski, Ułomki filozofii. Warszawa 2009
 • X. Leon-Dufour, Słownik Nowego Testamentu, tłum. K. Romaniuk. Poznań 1986
 • C.S. Lewis, Odrzucony obraz. Wprowadzenie do literatury średniowiecz-nej i renesansowej, tłum. W. Ostrowski. Kraków 1995
 • T. Merton, Cz. Miłosz, Listy, tłum. M. Tarnowska. Kraków 1991
 • T. Merton, The Behavior of Titans. New York 1961
 • Cz. Miłosz, Autoportret przekorny – rozmowy z Aleksandrem Fiutem. Dzieła zebrane Czesława Miłosza. Kraków 2003
 • Cz. Miłosz, Kontynenty. Dzieła zebrane Czesława Miłosza. Kraków 1999
 • Cz. Miłosz, Metafizyczna pauza, wybór, oprac. i wstęp J. Gromek. Kra-ków 1989
 • Cz. Miłosz, Piesek przydrożny. Kraków 1997
 • Cz. Miłosz, Podróżny świata – rozmowy z Renatą Gorczyńską. Dzieła ze-brane Czesława Miłosza. Kraków 2002
 • Cz. Miłosz, Rodzinna Europa. Warszawa 1990
 • Cz. Miłosz, Wiersze. Dzieła zebrane Czesława Miłosza, t. 1, 2, 3, 4. Kra-ków 2003
 • K. Mrówka, Heraklit. Fragmenty: nowy przekład i komentarz. Warszawa 2004
 • Poznawanie Miłosza, red. J. Kwiatkowski. Kraków 1985
 • Słownik teologii biblijnej, red. X. Leon-Dufour, tłum K. Romaniuk. Po-znań 1990
 • M. Stala, Szukając tego, co jest Rzeczywiste. „Tygodnik Literacki” 1991, nr 3
 • M. Stala, Trzy nieskończoności: o poezji Adama Mickiewicza, Bolesława Leśmiana i Czesława Miłosza. Kraków 2001
 • L. Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, tłum. B. Wolniewicz. Warszawa 1970
 • K. Zajas, Miłosz i filozofia. Kraków 1997
 • A. Zawada, Miłosz. Wrocław 1996
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aff09164-cd3f-4adc-96fc-88f811e4072f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.