PL EN


2015 | 22 | 38-73
Article title

Postępowanie w sprawach o przestępstwa „stadionowe” – trudności z ustalaniem sprawstwa oraz ich wpływ na sprawność procesu

Content
Title variants
EN
The proceedings in cases of crimes "stadium" - difficulties with a determination of the perpetrator and their impact on process efficiency
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł porusza zagadnienie postępowań w sprawach o przestępstwa „stadionowe”. W powszechnym odbiorze naruszenia spokojnego przebiegu tego rodzaju wydarzeń o charakterze masowym łączone są z ekscesami osób zakłócających imprezy o charakterze sportowym, a w szczególności meczy piłki nożnej. Badanie, którego wyniki są przedstawione w niniejszym opracowaniu, objęło sprawy prawomocnie zakończone na podstawie art. 59 – 61 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych w roku 2011 w zakresie występków o których mowa w art. 64 ustawy - pod kątem sprawności przebiegu postępowania w tych sprawach. Opis uzupełniono o analizę przepisów art. 59 – 61 ustawy oraz wskazanie najważniejszych problemów sygnalizowanych w literaturze, związanych z postępowaniem przyspieszonym prowadzonym w sprawach o naruszenie bezpieczeństwa imprez masowych.
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b002b8dd-c256-4ec7-9aae-82cc2bc1f8d8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.