PL EN


2014 | 1 (1) | 133-153
Article title

The model of radio broadcasting in the second polish republic. Concepts – struggle for the license – experimental radio of the Polish radio technical

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The Second Polish Republic was re-established as a whole composed of peripheral areas of three powers. In these circumstances, after regaining independence, the idea of restoring unity at various levels became the focus of the Polish raison d’etat. At that time the radio, which at the end of World War I revolutionised communication and the transfer of information, could prove useful in supporting the process of unifying the state and society by means of extensive propaganda campaigns. Two main attitudes were presented in a public debate on the shape of the national radio in Poland. The citizens’ movement promoted a model of the radio as a monopolistic organisation subject to the State, operating on the basis of a license and subscription, responsible for carrying out a mission for the benefit of the state and society. Polish Radio S.A. preferred the private and commercial model of radio. In this configuration, two interesting personalities faced each other, Zygmunt Chamiec with the support of Polish Radio and Stanisław Odyniec, a participant and co-coordinator of the social radio amateur movement for the development of national broadcasting, closely associated with the Polish Radio Technical Society.
Keywords
Year
Issue
Pages
133-153
Physical description
Contributors
References
 • Cheftel A.M., Radiotelefonia na usługach szerokiego ogółu. Broadcasting, „Przegląd Radiotechniczny” 1924, nr 3
 • Chomicz Z., Ziemianin w Radiu. Rozmowa z Ryszardem Miazkiem, „Z Dziejów Polskiej Radiofonii” 2004/2005, nr 1.
 • Dziesięć lat Polskiego Radia, ed. W. Kłyszewski, Polskie Radio, Warszawa 1935.
 • Kwiatkowski M.J., Dr Mikołaj Alojzy Kaszyn [an obituary], “Radio i TV” 1977, nr 13.
 • Kwiatkowski M. J., Narodziny Polskiego Radia. Radiofonia w Polsce w latach 1918 – 1929, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1972.
 • Kwiatkowski M. J., Tu Polskie Radio Warszawa…, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1980; Leksykon twórców Polskiego Radia, t. 1, Polskie Radio S.A. Centrum Historii Polskiej Radiofonii, Warszawa 2006.
 • Miazek R., Przeminęło z radiem. Opowieść o Zygmuncie Chamcu – założycielu i pierwszym dyrektorze Polskiego Radia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów 2005.
 • Miszczak S., Historia radiofonii i telewizji w Polsce, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 1972.
 • Opinia Zarządu SRP w sprawie wytycznych do ustawy radiotelegraficznej, 11 kwietnia 1923, „Przegląd Radiotechniczny” 1924, nr 1
 • Przed czternastu laty, „Antena” 1939, nr 4.
 • „Przegląd Radiotechniczny” 1924, nr 1, 2, 3.
 • „Radioamator” (1924 – 1927).
 • „Radiofon Polski” (1925 – 1927).
 • Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych i Spraw Wewnętrznych w sprawie zakładania, utrzymywania i eksploatowania urządzeń radiotechnicznych oraz w sprawie wyrobu sprzętu radiotechnicznego i handlu tym sprzętem z 10 X 1924, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (DzURP) z 1924, nr 99, poz. 915.
 • Regulski J., Blaski i cienie długiego życia, PAX, Warszawa 1980.
 • Stanowisko Zarządu SRP w sprawie projektu Ustawy o Radiotelegrafie, wniesionej przez MPiT do Sejmu z września 1923 r., „Przegląd Radiotechniczny” 1924 nr 2 Ustawa o państwowej wyłączności poczty, telegrafu i telefonu z 27 V 1919, Dziennik Ustaw Rzecypospolitej Polskiej (DzURP), z 1919, nr 44, poz. 310.
 • Ustawa o poczcie, telegrafie i telefonie z 3 VI 1924, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (DzURP) z 1924, nr 58, poz. 584
 • Ustawa o pocztach, radiotelegrafach, telegrafach i telefonach z 18 XII 1920, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (DzURP) z 1921, nr 7, poz. 36.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b0063a65-d6de-497e-9659-622457616862
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.