PL EN


2017 | 4(90) | 27-39
Article title

WYBRANE FORMY INTERNETOWYCH REKOMENDACJI W PROMOWANIU AGROTURYSTYKI

Authors
Title variants
EN
Selected forms of internet recommendations in promoting agrotourism
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Visibility in search results became in recent years of great interest of entities that promote their services in the Internet. The place of a website in search results, the number of backlinks as well as activity in social media determine the website’s popularity and make specific recommendation for the other users. The aim of the paper was to test usage of backlinks and social media in promoting agrotouristic services. The surveys were conducted in volume terms in the set of 100 websites of agrotouristic farms using selected internet applications which automate websites’ tests. In conclusion, it was revealed that optimization of backlinks is rare in the set of tested websites which can result from lack of knowledge and sources for professional activities in that range. Farmers more often use social media even though it needs involvement.
Year
Issue
Pages
27-39
Physical description
Contributors
author
 • Dr inż. Karol Król, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Katedra Gospodarki Przestrzennej I Architektury Krajobrazu, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, Poland, k.krol@onet.com.pl
References
 • 1. Ciupa T., Biernat T., Suligowski R. (2013): Promocja gospodarstw agroturystycznych w województwie świętokrzyskim z wykorzystaniem dostępności teleinformacyjnej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, Prace z zakresu nauk społecznych, 14, 11-22.
 • 2. Gralak K. (2016): Witryna internetowa jako narzędzie promocji i dystrybucji oferty gospodarstw agroturystycznych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 115, 171-182.
 • 3. Havlíček Z., Lohr V., Šmejkalová M., Grosz J., Benda P. (2013): Agritourism Farms – Evaluation of Their Websites Quality and Web 2.0. Agris on-line Papers in Economics and Informatics, 5(1): 31-38.
 • 4. Hays S., Page S. J., Buhalis D. (2013): Social media as a destination marketing tool: its use by national tourism organizations. Current Issues in Tourism, 16(3), 211-239.
 • 5. Herrero Á., San Martín H. (2012): Developing and testing a global model to explain the adoption of websites by users in rural tourism accommodations. International Journal of Hospitality Management, 31(4), 1178-1186.
 • 6. Jalinik M., Snarski S. J. (2011): Informacja i promocja w rozwoju gospodarstw agroturystycznych. Economic and Regional Studies, 4(1), 81-87.
 • 7. Jasiński A. (2012): Skuteczność promocji z wykorzystaniem internetowych portali agroturystycznych w świetle opinii ich użytkowników. Model portalu internetowego dla regionu. Acta Innovations, 4, 7-67.
 • 8. Kaplan A. M., Haenlein M. (2010): Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. Business Horizons, 53(1), 59-68.
 • 9. Killoran J. B. (2013): How to Use Search Engine Optimization Techniques to Increase Website Visibility. IEEE Transactions on Professional Communication, 56(1), 50-66.
 • 10. Kosmaczewska J. (2010): Witryna internetowa jako narzędzie kreowania konkurencyjności w agroturystyce. Acta Sci. Pol. Oeconomia, 9(4), 225-232.
 • 11. Król K. (2015a): Ocena dostępności ofert turystycznych małych gospodarstw rolnych w Internecie. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych – Problems of Small Agricultural Holdings, 4, 5-23.
 • 12. Król K. (2015b): Funkcja witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych według modelu wdrożenia technologii internetowej SMWTI. Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus, 14(2), 111-123.
 • 13. Król K. (2016a): Globalne zmiany technologiczne i ich wpływ na promocję agroturystyki w internecie. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 103(3), 84-100.
 • 14. Król K. (2016b): Wpływ optymalizacji witryn internetowych na promocję turystyki wiejskiej w sieci. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych – Problems of Small Agricultural Holdings, 3, 57-71.
 • 15. Król K., Bedla D. (2014): Ocena witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych. Marketing i Rynek, 11, 22-29.
 • 16. Król K., Wojewodzic T. (2006): Strona internetowa źródłem przewagi konkurencyjnej gospodarstwa agroturystycznego. Wieś i Doradztwo, 1-2(45-46), 59-62.
 • 17. Krzyżanowska K. (2014): Tendencje zmian w działaniach informacyjno-promocyjnych w turystyce wiejskiej i ich skuteczność. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 107, 57-67.
 • 18. Krzyżanowska K., Wojtkowski R. (2012): Rola internetu w promocji usług agroturystycznych. Economic and Regional Studies, 5(1), 48-57.
 • 19. Leung D., Law R., Van Hoof H., Buhalis D. (2013): Social media in tourism and hospitality: A literature review. Journal of Travel & Tourism Marketing, 30(1-2), 3-22.
 • 20. Pietruszka M., Niedźwiedziński M. (2016): Problemy optymalizacji stron internetowych dla wyszukiwarek. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, 81, 66-78.
 • 21. Platania M. (2014): Agritourism farms and the web. An exploratory evaluation of their websites. Agris on-line Papers in Economics and Informatics, 6(3), 51-58.
 • 22. Rowley J. (2008): Understanding digital content marketing. Journal of Marketing Management, 24(5-6), 517-540.
 • 23. Sammel A. (2010): Znaczenie internetu w rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki w województwie zachodniopomorskim. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. Potencjał turystyczny. Zagadnienia ekonomiczne. Potencjał turystyki wiejskiej), 53, 563-570.
 • 24. Sawicka B. (2012): Witryna internetowa gospodarstwa agroturystycznego jako narzędzie prezentujące jego ofertę usługową. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. Podaż turystyczna jako determinanta kształtowania popytu turystycznego, 86, 329-340.
 • 25. Sieczko A., Sieczko L. (2014): Dystrybucja usług agroturystycznych poprzez portal aukcyjny Allegro.pl. Turystyka i Rozwój Regionalny, 1, 101-109.
 • 26. Sikora J., Wartecka-Ważyńska A. (2016): Reklama internetowa w promocji ruchu turystycznego na wsi. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 1 (33), 211-224.
 • 27. Smaga M. (2015): Czym w tym roku zaskoczy cię Google? Raporty interaktywnie.com. Marketing w wyszukiwarkach, luty, 42-49. Pobrane z: http://interaktywnie.com/biznes/artykuly/raporty-interaktywnie-com/raport-interaktywnie-com-marketing-wwyszukiwarkach-2015-250245.
 • 28. Stepaniuk K. (2009): Ocena funkcjonalności wybranych witryn internetowych promujących działalność agroturystyczną w woj. podlaskim. Ekonomia i Zarządzanie, 1, 128-132.
 • 29. Stepaniuk K. (2013a): Wybrane portale społecznościowe jako płaszczyzna prezentacji informacji o gospodarstwach agroturystycznych. Przyczynek do badań. Ekonomia i Zarządzanie, 5, 134-144.
 • 30. Stepaniuk K. (2013b): Facebook jako płaszczyzna kreowania więzi społecznych między wybranymi podmiotami turystycznymi a użytkownikami serwisu. Studium przypadku. Nauki o Zarządzaniu, 4 (17), 142-153.
 • 31. Xiang Z., Gretzel U. (2010): Role of social media in online travel information search. Tourism Management, 31(2), 179-188.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b019e21a-b9f7-4388-94bb-13b5b77ef517
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.