PL EN


2009 | 1 | 131-136
Article title

Profesor Janusz Gnitecki (1945-2008)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
1
Pages
131-136
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
References
  • Gnitecki J. (1995). Rozum pedagogiczny i granice racjonalności w pedagogice. W: T. Hejnicka-Bezwińska (red.) Racjonalność pedagogiki. Materiały z konferencji. Bydgoszcz: Wydawnictwo WSP.
  • Gnitecki J. (1995). Możliwości uprawiania pedagogiki ogólnej jako teorii krytycznej i metateorii. W: T. Hejnicka-Bezwińska (red.) Pedagogika ogólna. Tradycja – teraźniejszość – nowe wyzwania. Bydgoszcz: Wydawnictwo WSP.
  • Gnitecki J., Rutkowiak J. (red.) (1999). Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności. Materiały z III Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego. Warszawa – Poznań: PTP
  • Gnitecki J., Palka S. (red.) (1999). Perspektywy i kierunki rozwoju pedagogiki. Warszawa-Poznań.
  • Gnitecki J. (2006). Orientacje metodologiczne we współczesnej pedagogice. W: D. Kubinowski, M. Nowak (red.) Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
  • Rutkowiak J. (1997). Szanse i bariery uczenia się od outsidera. W: J. Rutkowiak (red.) Uczenie się od outsidera. Perspektywa europejskiej pracy edukacyjnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
  • Rubacha K. (red.) (2008). Konceptualizacje przedmiotu badań pedagogiki. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b02bc75a-603f-48df-a29d-ceed2f443393
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.