PL EN


2017 | 8 "Jak czytać (pop)literaturę?" | 117-136
Article title

Kilka uwag o subwersywnym potencjale nowej fantastyki. „Czerwony” Miéville i New Weird

Content
Title variants
EN
Remarks Concerning Subversive Potential of Contemporary Speculative Fiction. “Red” Miéville and the New Weird
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper is a critical essay concerning literary work of British speculative fiction writer, China Miéville, its relationships with cultural phenomenon of the New Weird, and its left-wing political and subversive potential.
Contributors
References
 • Balbus Stanisław. 1999. „Zagłada gatunków”. Teksty Drugie 59 (6): 25-39.
 • Ballard James Graham [J.G. Ballard]. 1983. Ogród czasu. Jęczmyk Lech, Uhrynowska-Hanasz Zofia, tłum. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Bould Mark, Miéville China, ed. 2009. Red Planets: Marxism and Science Fiction. Middletown: Wesleyan University Press.
 • Brooke-Rose Christine. 1981. A Rhetoric of the Unreal: Studies in Narrative and Structure, Especially of the Fantastic. Cambridge University Press.
 • Caillois Roger. 1967. Od baśni do „science fiction”. Lisowski Jerzy, tłum. W: Żurowski Maciej, wyb. Odpowiedzialność i styl. Eseje, 31-65. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Clute John. 2011a. Pardon This Intrusion: Fantastika in the World Storm. Harold Wood: Beccon Publications.
 • Clute John [JC]. 2011b. Slipstream SF. W: Clute John, Langford David, Nicholls Peter, Sleight Graham, ed. SFE. The Encyclopedia of Science Fiction. Online: http://sf-encyclopedia.com/entry/slipstream_sf. Data dostępu 24.04.2017.
 • Clute John, Langford David. [JC/DRL]. 2011. Fantastika. W: Clute John, Langford David, Nicholls Peter, Sleight Graham, ed. SFE. The Encyclopedia of Science Fiction. Online: http://sf-encyclopedia.com/entry/fantastika. Data dostępu 21.04.2017.
 • Cramer Kathryn. 2007. The New Weird Archives. Online: http://www.kathryncramer.com/kathryn_cramer/2007/07/the-new-weird-a.html. Data dostępu 25.04.2017.
 • Davies Alice. 2010. „New Weird 101”. SFRA Review. A Publication of the Science Fiction Reasearch Association (291): 6-9.
 • Edwards Caroline, Venezia Tony, ed. 2015. China Miévielle. Critical Essays. Canterbury: Gylphi Limited.
 • Edwards Caroline, Venezia Tony. 2015. UnIntroduction. China Miéville’s Weird Universe, 1-38. W: Edwards Caroline, Venezia Tony, ed. China Miévielle. Critical Essays. Canterbury: Gylphi Limited.
 • Fitting Peter. 1998. „The Concept of Utopia in the Work of Fredric Jameson”. Utopian Studies 9 (2): 8-17.
 • Online: https://www.jstor.org/stable/20719758?seq=1#page_scan_tab_contents. Data dostępu 25.04.2017.
 • Freedman Carl. 2015. Art and Idea in the Novels of China Miévielle. Canterbury: Gylphi Limited.
 • Henderson Randy. 2010. „Bizarro Fiction 101: Not Just Weird for Weird’s Sake” [Interview with Rose O’Keefe]. Fantasy Magazine. Online: http://www.fantasy-magazine.com/non-fiction/bizarro-fiction-101-not-just-weird-for-weirds-sake/. Data dostępu 24.04.2017.
 • „Interview with China Mieville”. 2007. Online: http://www.sffworld.com/2007/02/interview-with-china-mieville/. Data dostępu 23.04.2017.
 • Jameson Fredric. 1971. Marxism and Form. Twentieth-Century Dialectical Theories of Literature. Princeton University Press.
 • Jameson Fredric. 2005. Archeologies of the Future. The Desire Called Utopia and Other Science Fictions. London-New York: Verso (New Left Books).
 • Jennings Lee Byron. 2006. Termin „groteska”. Fedewicz Maria Bożenna, tłum., 31-71. W: Głowiński Michał, red. Groteska. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
 • Langford David [DRL]. 2011. New Weird. W: Clute John, Langford David, Nicholls Peter, Sleight Graham, ed. SFE. The Encyclopedia of Science Fiction. Online: http://sf-encyclopedia.com/entry/new_weird. Data dostępu 24.04.2017.
 • Lem Stanisław. 1988. Literatura i poznanie. W: Filozofia przypadku. Literatura w świetle empirii. T. 2., 94-182. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Lem Stanisław. 2010. Science fiction. W: Wejście na orbitę. Okamgnienie, 11-49. Warszawa: Agora (Biblioteka „Gazety Wyborczej”).
 • Lem Stanisław, Bereś Stanisław. 2002. Tako rzecze… Lem. Ze Stanisławem Lemem rozmawia Stanisław Bereś. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Lem Stanisław, Fiałkowski Tomasz. 2000. Świat na krawędzi. Ze Stanisławem Lemem rozmawia Tomasz Fiałkowski. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Lem Stanisław, Swirski Peter. 2016. Świat według Lema. O literaturze, filozofii i nauce. Ze Stanisławem Lemem rozmawia Peter Swirski. Powolny Paweł, Wojtunik-Ricketts Małgorzata, tłum. Katowice: Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych.
 • Leś Mariusz Marek. 2008. Fantastyka socjologiczna. Poetyka i myślenie utopijne. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Miéville China. 2003. Dworzec Perdido. [Perdido Street Station, 2000]. Szymański Maciej, tłum. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Miéville China. 2006. Blizna. [The Scar, 2002]. Bieroń Tomasz, tłum. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Miéville China. 2008. „M.R. James and the Quantum Vampire”. Collapse. Philosophical Research and Developement. Vol. IV: Concept Horror. Mackay Robin, ed. Fallmouth: Urbanomic. Online: https://www.urbanomic.com/book/collapse-4/. Data dostępu 23.04.2017.
 • Miéville China. 2009a. LonNiedyn. [Un Lun Dun, 2007]. Komerski Grzegorz, tłum. Warszawa: Mag.
 • Miéville China. 2009b. Żelazna Rada. [Iron Council, 2004]. Bieroń Tomasz, tłum. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Miéville China. 2010. Miasto i miasto. [The City & the City, 2009]. Jakuszewski Michał, tłum. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Miéville China. 2011a. Kraken. [Kraken, 2010]. Chodorowska Krystyna, tłum. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Miéville China. 2011b. „M.R. James and the Quantum Vampire”. Weird Fiction Review 29. Online: http://weirdfictionreview.com/2011/11/m-r-james-and-the-quantum-vampire-by-china-mieville/. Data dostępu 23.04.2017.
 • Miéville China. 2013. Ambasadoria. [Embassytown, 2011]. Chodorowska Krystyna, tłum. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Miéville China. 2014. Toromorze. [Railsea, 2012]. Chodorowska Krystyna, tłum. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Nicholls Peter, Langford David [PN/DRL]. 2011. Speculative fiction. W: Clute John, Langford David, Nicholls Peter, Sleight Graham, ed. SFE. The Encyclopedia of Science Fiction. Online: http://sf-encyclopedia.com/entry/speculative_fiction. Data dostępu 21.04.2017.
 • Rankin Sandra K. 2011. China Miéville and the Misbegot: Monsters, Magic, and Marxism. Fayetteville: University of Arkansas.
 • Reid Robin Anne. 2009. Women in Science Fiction and Fantasy: Overviews. Santa Barbara: Greenwood Press.
 • Rose Mark. 1976. Science Fiction: A Collection of Critical Essays. Englewoods Cliffs: Prentice-Hall.
 • Royal Society of Literature. 2017. „Current RSL Fellows”. Online: https://rsliterature.org/fellows/current-fellows/. Data dostępu 22.04.2017.
 • Sendyka Roma. 2006. W stronę kulturowej teorii gatunku, 249-283. W: Markowski Michał Paweł, Nycz Ryszard, red. Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy. Kraków: Universitas.
 • Smuszkiewicz Antoni. 1992. Fantastyka, 281-287. W: Brodzka Alina i in., red. Słownik literatury polskiej XX wieku. Wrocław: Ossolineum.
 • Stachniak Alexander. 2014. „Progressing from Definition to Heuristic: The Uncanny and the Abcanny”. Berfrois. Literature. Ideas. Tea. 2014 January 21. Online: http://www.berfrois.com/2014/01/the-uncanny-and-the-abcanny-alexander-stachniak/. Data dostępu 23.04.2017.
 • Suvin Darko. 1977. Pour une poétique de la science-fiction. Montreal: Les Presses de l’Université du Quebec.
 • Suvin Darko. 1979. Metamorphoses of science fiction: On the Poetics and History of a Literary Genre. New Haven: Yale University Press.
 • Suvin Darko. 1989. Poetyka science fiction. Barbara Okólska, tłum, 303-312. W: Handke Ryszard, Jęczmyk Lech, Okólska Barbara, wyb. Spór o SF. Wydawnictwo Poznańskie.
 • Trębicki Grzegorz. 2007. Fantasy – ewolucja gatunku. Kraków: Universitas.
 • Trębicki Grzegorz. 2014. Synkretyzm fantasy. Fantasy świata wtórnego: literatura, kultura, mit. Kraków: Wydawnictwo Libron.
 • VanderMeer Ann, VanderMeer Jeff. 2008. New Weird. San Francisco: Tachyon Publications.
 • VanderMeer Jeff. 2008. Miasto szaleńców i świętych. [City of Saints and Madmen, 2001]. Pers Joanna, Kozłowski Konrad, tłum. Stawiguda: Wydawnictwo Solaris.
 • VanderMeer Jeff. 2010. Shriek: Posłowie. [Shriek: An Afterword, 2006]. Waliś Robert, tłum. Warszawa: Mag.
 • VanderMeer Jeff. 2011. Finch. [Finch, 2009]. Waliś Robert, tłum. Warszawa: Mag.
 • Venezia Tony. 2010. „Weird Fiction: Dandelion meets China Miéville”. Dandelion. Postgraduate Journal and Research Network 1 (1). Online: http://dandelionjournal.org/index.php/dandelion/article/view/10/5. Data dostępu 25.04.2017.
 • Wolfe Gary K. 2011. Evaporating Genres: Essays on Fantastic Literature. Middletown: Wesleyan University Press.
 • „Worlds without End”. 2017a. Online: https://www.worldswithoutend.com/author.asp?ID=61. Data dostępu 23.04.2017.
 • „Worlds without End”. 2017b. Online: https://www.worldswithoutend.com/searchwwe.asp?st=China+Mi%C3%A9ville&t=1&at=All&gid=0&ys=0&ye=9999. Data dostępu 23.04.2017.
 • Zgorzelski Andrzej. 1980. Fantastyka, utopia, science fiction. Ze studiów nad rozwojem gatunków. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Zgorzelski Andrzej. 2004. Born of the Fantastic. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b04507d7-6861-406b-b70a-e7c55ff24141
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.