Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 63 | 257-262

Article title

Phoenix Cities: Lessons on Resilience from Warsaw to Atlanta

Title variants

PL
Miasta feniksy: warszawska lekcja odrodzenia przestrzeni miejskiej dla Atlanty

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The City of Atlanta and the City of Warsaw, Poland, have similar wartime histories separated by 80 years. These two “Phoenix Cities” have created new infrastructure, societies and cultural identities since their destruction and post-war rebuilding. Present-day metro Atlanta is larger than Warsaw, with a greater economic impact, but recent investments in Warsaw signal a possible trajectory for growth similar to what occurred in Atlanta over the past 45 years. Warsaw in 2015 – unlike Atlanta in 1970 – has many contemporary city/region models for successful economic development and growth management in Europe and abroad, including Atlanta. These models offer Warsaw the possibility of more resilient growth and alternate development decisions to those which currently undermine metro Atlanta. Warsaw is a dynamic and increasingly important region on the global stage. Economic growth to the next tier of global cities that excel in innovation and resiliency is within its grasp.
PL
Miasto Atlanta i Miasto Stołeczne Warszawa mają podobne historie wojenne oddzielone o 80 lat. Te dwa miasta feniksy stworzyły od czasu zniszczenia i odbudowy nową infrastrukturę, społeczeństwo i tożsamość kulturową. Dzisiejszy obszar metropolitarny Atlanty jest większy niż Warszawa, ma większą siłę oddziaływania gospodarczego, ale ostatnie inwestycje w Warszawie sygnalizują podobną ścieżkę wzrostu w porównaniu do tego, co stało się w Atlancie w ciągu ostatnich 45 lat. Warszawa w 2015 roku – w przeciwieństwie do Atlanty w 1970 roku – ma wiele współczesnych wzorców miejsko-regionalnych służących pomyślnemu rozwojowi gospodarczemu i zarządzaniu wzrostem. Dzięki tym wzorom Warszawa ma możliwość bardziej elastycznego rozwoju i efektywniejszych decyzji w stosunku do tych, które obecnie podważa Atlanta. Warszawa jest dynamiczna i ma coraz większe znaczenie na arenie międzynarodowej.

Journal

Year

Volume

63

Pages

257-262

Physical description

Contributors

  • Community Development Division for the Atlanta Regional Commission

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-b0485e97-1178-49a1-af75-db126da86290
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.