PL EN


Journal
2016 | 22 | 155-166
Article title

Rola procesu komunikacji w budowaniu tożsamości miasta

Title variants
EN
The role of communication in building identity of city
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Jednym z istotnych uwarunkowań kształtowania się wizerunku miasta jest skuteczność procesów komunikacji. Wynika to z faktu, że poprzez komunikację następuje przełożenie tożsamości miasta na jego wizerunek. Jakiekolwiek niedociągnięcia w treści, kanałach czy formach komunikacji spowodują, że wizerunek miasta będzie odmienny od zakładanej tożsamości. Celem opracowania jest ocena roli procesów komunikacji w aktywnym kształtowaniu pożądanego wizerunku miasta. Zwrócono tu też uwagę na znaczenie treści i kanałów komunikacji, które można wykorzystać w strategii tożsamości. Zauważono, że w kontaktach władz miasta z odbiorcami coraz ważniejsza jest komunikacja dwukierunkowa. Przybierać ona może różne formy, przy czym w dzisiejszych czasach szczególnego znaczenia nabiera komunikacja z wykorzystaniem mediów, a zwłaszcza Internetu, oraz możliwości, jakie te nowoczesne rozwiązania dają nadawcy komunikatów.
EN
One of the important conditions of shaping the image of the city is the effectiveness of the communication. This is due to the fact that communication takes place through translating the city’s identity on its image. Any shortcomings in the content, channels and forms of communication will make the image of the city will be different from the assumed identity. The aim of this study is to evaluate the role of communication in the active shaping of the desired image of the city. Attention was also here the importance of content and channels of communication that can be used in identity strategies. It was noted that the city authorities dealing with customers increasingly important communication is two-way. It can take various forms, but nowadays is particularly important to communicate with the use of the media, especially the Internet and the opportunities that these new solutions provide the sender’s message.
Journal
Year
Issue
22
Pages
155-166
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
 • Brzeziński S., Jasiński M., 2014, Media społecznościowe w marketingu terytorialnym polskich miast, „Marketing i Rynek” nr 3.
 • Budzyński W., 2002, Zarządzanie wizerunkiem firmy, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 • Dąbrowski T., 2013, Rola mediów w kształtowaniu wizerunku, „Marketing i Rynek” nr 9.
 • Drozdowski R., 1999, Public relations miasta, [w:] Marketing miast, gmin i regionów. Ogólnopolska konferencja szkoleniowa, Abrys, Poznań.
 • Goban-Klas T., 1999, Media i komunikowanie masowe, PWN, Warszawa.
 • Kamosiński S., 2013, Wirtualna przestrzeń jednostki terytorialnej, „Marketing i Rynek” nr 12.
 • Łuczak A., 2000, Istota tożsamości miasta, „Samorząd Terytorialny” nr 10.
 • Pogorzelski J., 2012, Praktyczny marketing miast i regionów, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Potocki A., Winkler R., Żbikowska A., 2003, Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych, Wydawnictwo Diffn, Warszawa.
 • Urbaniak M., 2003, Wizerunek dostawcy na rynku dóbr produkcyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Żyminkowski T., 2003, Kształtowanie wizerunku banku, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-4793
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b051d9a4-9fc2-42d6-922e-5fc92bcf7ce5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.