PL EN


2013 | 12 | 63-73
Article title

Wartość przyrodnicza, historyczna i gospodarcza polodowcowych torfowisk w gminie Rogoźno (Wielkopolska)

Content
Title variants
EN
Environmental, Historical and Economic Value of the Valley Bogs in the Rogoźno Commune, Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The commune of Rogoźno is located 30 km north of Poznań. The landscape of the municipality has been shaped by Baltic glaciation, with a number of terrain features all contributing to the value of the natural resources of the area. These features comprise postglacial valley bogs that can be found in narrow valleys, dales, small gorges and lowlands — and often in their moraine surroundings one sees traces of the outflow of melting glacial waters. The author attempts to draw up an inventory of the postglacial peat bogs in the Rogoźno municipality and, based on a selected example, to present their historical role and ways of exploitation by various people. In this paper, the author presents a possible application of such a natural resource as peat depending on its physical and chemical properties. The author describes possible implications of peat exploitation and discusses the issue of potential postglacial lake reconstruction in order to restore the terrain following peat exploitation.
Keywords
Year
Volume
12
Pages
63-73
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • AFIRMA Sp. z o.o. Wojnowo
References
 • Bełch L., Brust M., Dąbrowski J., Krowicki K., Skwisz M. 1998. Rogoźno i okolice, Rogoźno.
 • Bilans Zasobów Kopalin. 2012. Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2100 r., Państwowy Instytut Geologiczny. Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 • Gapiński M., Woźniak W. 1999. Pieczarka, technologia uprawy i przetwarzania, Poznań.
 • Gumiński R. 1948. Próba wydzielenia dzielnic rolniczo-klimatycznych w Polsce, PMiH t. 1, z. 1, s. 7–20.
 • Ilnicki P. 2002. Torfowiska i torf, Poznań.
 • Ilnicki P., Górecki K., Melcer B. 2008. Eutrofizacja cieków wodnych zlewni Warty w latach 1992–2002, Poznań.
 • Ilnicki P., Żurek S. 1996. Peat Resources in Poland, w: Lappalainen E. (red.), Global Peat Resources, International Peat Society, Geological Survey of Finland, s. 119–125.
 • Kondracki J. 2000. Geografia regionalna Polski, Warszawa.
 • Kostecki M., Ziętkowiak Z. 2003. Komentarz do mapy hydrograficznej. Arkusz N-33–118-D Rogoźno. Główny Urząd Geodezji i Kartografii.
 • Krygowski B. 1961. Geografia fizyczna Niziny Wielkopolskiej. Geomorfologia, Warszawa.
 • Nowak J. 2006. Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski. Arkusz Wągrowiec (395), Ministerstwo Środowiska, Państwowy Instytut Geologiczny.
 • Ratyńska H. 2001. Raport oddziaływania na środowisko przyrodnicze odkrywkowej eksploatacji torfu Nienawiszcz FP, maszynopis.
 • Skompski S. 1993. Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski. Arkusz Oborniki Wielkopolskie (433), Państwowy Instytut Geologiczny.
 • Sobalak T. 2012 Wieńce jeleni sprzed 8400 lat z Nienawiszczu, gm. Rogoźno, pow. Oborniki, SL t. XI, s. 189–198.
 • Studium Uwarunkowań. 2008. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźno, Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie.
 • Szałajdewicz J. 2005. Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski. Arkusz Parkowo (394), Państwowy Instytut Geologiczny.
 • Tobolski K. 2000. Przewodnik do oznaczania torfów i osadów jeziornych, Warszawa.
 • Tobolski K. 2003. Torfowiska na przykładzie Ziemi Świeckiej, Świecie.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0860-7893
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b0581883-e47b-43da-b66d-77af0a9fcec6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.