PL EN


2015 | 1(11) | 59-69
Article title

Everyday Life of Intellectually Disabled Women. A Special Educator’s Perspective

Content
Title variants
PL
Codzienność kobiet z niepełnosprawnością intelektualną – próba spojrzenia na problem przez pedagoga specjalnego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The contemporary educational research methodology can boast of following the trends aimed at changing paradigms so as to create new research orientations. Traditionally, special education concentrates on researching the methods of influencing the disabled as individuals. Yet, at present, the recognition of philosophical, ethical and biological groundings of special education in the context of globalization seems a more tangible approach. Neither is disability a social taboo, nor its discussion can any longerignore such topics as the quality of education for the disabled or the quality of their lives. This provides researchers with a broader cognitive perspective as regards the point of view of people with disabilities. One such point of view is everyday life.
PL
W metodologii badań pedagogicznych dostrzec można istotne trendy prowadzące do zmiany paradygmatów i tworzenia nowych orientacji badawczych. Pedagogika specjalna w tradycyjnym ujęciu skłaniała się ku badaniom nad sposobami oddziaływania na jednostki dotknięte niepełnosprawnością. Obecnie ważniejsze wydaje się być zdążanie w kierunku rozpoznawania podstaw filozoficznych, etycznych i biologicznych pedagogiki specjalnej z uwzględnieniem szczególnych warunków jakie stwarza globalizacja. Niepełnosprawność przestała być społecznym tabu, zrodził się dyskurs na bardzo szerokim kontinuum od jakości edukacji osób niepełnosprawnych po jakość ich życia. Stwarza to badaczom coraz szersze pole do poznawania świata osób niepełnosprawnych z perspektywy osób niepełnosprawnych. Jedną z takich perspektyw jest niewątpliwie codzienność.
Year
Issue
Pages
59-69
Physical description
Contributors
 • University of Szczecin
References
 • Chodkowska, M. 1993. Kobieta niepełnosprawna. Socjologiczne problemy postaw. Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Connel, R.W. 1987. Gender and Power. Society, the Person and Sexual Politics. Cambridge, The Polity Press in association with B. Blackwell.
 • Ferrarotti, F. 1986. La storia e il quotidiano. Bari, Laterza.
 • Goffman, E. 1963. Behavior in Public Places: Notes on the Social Organization of Gatherings. New York, The Free Press.
 • Goodman, N. 1992. Wstęp do socjologii. Poznań, Zysk i S-ka.
 • Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. 2000. Kraków–Warszawa, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius.
 • Kopciewicz, L. 2003. Polityka kobiecości jako pedagogika różnic. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Kostrzewski, J. 1997. Ewolucja poglądów AAMR dotyczących niedorozwoju umysłowego od Ricka Hebera (1959) do Ruth Luckasson i in. (1992). Roczniki Pedagogiki Specjalnej 8.
 • Kumaniecka-Wisniewska, A. 2006. Kim jestem. Tożsamość kobiet upośledzonych umysłowo. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Lemert C., Branaman A. 1997 (eds.) The Goffman Reader. Oxford, Blackwell Publishing.
 • Mandal, E. 2004. Podmiotowe i intrapersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Marszałek, L. 2006. Niepełnosprawność, kobiecość, rodzina. Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Miluska, J. 1996. Tożsamość kobiet i mężczyzn w cyklu życia. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Nowak, A. 2012. Zagrożenie wykluczeniem społecznym kobiet niepełnosprawnych. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Ramik-Mażewska, I. 2011. Jakość życia absolwentów zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Analiza porównawcza. Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Rawls, A.W. 2002. Etnomethodology`s Program. Working Out Durkheim’s Aphorism. Boston, Lanham, Rowman & Littlefield.
 • Renzetti, C., Curran, M. 2008. Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sztompka, P., Bogunia-Borowska, M. 2008. Socjologia codzienności. Kraków, Znak.
 • Szumski, G. 2006. Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wapiennik, E., Piotrowicz, R. 2002. Niepełnosprawny–pełnosprawny obywatel Europy. Warszawa, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.
 • Willems, H. 2001. Goffman, Erving (1922–1982). In: International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. Ed. N.J. Smelser, P. Baltes. The Hauge, Elsevier.
 • Wojnar, A. 2008. Socjologia codzienności, Alma Mater 10.
 • Wołowicz-Ruszkowska, A. 2013. Zanikanie? Trajektorie tożsamości kobiet z niepełnosprawnością. Warszawa, Wydawnictwo APS.
 • Wyczesany, J. 1998. Oligofrenopedagogika. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Żuraw, H. 2008. Udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b05be99b-720e-4de3-9481-dce22df52f52
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.