PL EN


2018 | 9 | 4 | 391-396
Article title

Różnice pomiędzy zajęciami technicznymi a plastycznymi dostrzegane przez nauczycieli wychowania przedszkolnego – wybrane zagadnienia

Content
Title variants
EN
Differences between Arts & Crafts and Fine Art Classes Noticed by Preschool Teachers – Selected Issues
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Ważnym zadaniem wychowania przedszkolnego jest m.in. tworzenie sytuacji edukacyjnych do bycia przez dzieci sprawnym użytkownikiem techniki, a także kształtowania ich wrażliwości estetycznej. Problemem postępowania badawczego stało się pytanie o dostrzegane przez nauczycieli różnice między realizowanymi w praktyce zajęciami z plastyki i techniki. W ankiecie zapytano respondentów o główny cel prowadzonej przez nich edukacji plastycznej i zajęć technicznych, wykorzystywane w toku tych zajęć narzędzia, czynności oraz zagadnienia realizowane w 4-letnim cyklu nauczania. Odpowiedzi pozwoliły określić dostrzegane przez nauczycieli różnice między plastyką a zajęciami technicznymi.
EN
An important task of preschool education is among others creating educational situations for children to teach them to use technique and develop their aesthetic sensitivity. The research problem of this study was the question about differences between arts & crafts and fine art classes that were noticed by the teachers. The survey asked respondents about the main goal of fine art and arts & crafts education, tools they were using, actions and issues they focused in the 4 year-long education cycle. The answers allowed to define the differences the teachers noticed between fine art and arts & crafts education.
Year
Volume
9
Issue
4
Pages
391-396
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
author
  • Doktor habilitowany profesor AJD, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej, Polska
  • Doktor, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej, Polska
author
  • Doktor, Katolicki Uniwersytet w Rużomberku, Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky, Słowacja
References
  • Dziamska, D., Małyska, M., Wróblewska, M., Woźniak, J., Komentarz do podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. MEN. Pobrane z: https://www.ore.edu.pl/ wp-content/uploads/2017/05/wychowanie-przedszkolne-i-edukacja-wczesnoszkolna.-pp-z-komentarzem.pdf (8.10.2018).
  • Jelinek, J.A. (2016). Edukacja techniczna starszych przedszkolaków w domu i w przedszkolu. W: E. Gruszczyk-Kolczyńska (red.), Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu (s. 257–275). Warszawa: Bliżej Przedszkola.
  • RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej z 24.02.2017 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Dz.U. 2017, poz. 356. Pobrane z: http://dziennikustaw.gov.pl/ du/2017/356/1 (8.10.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b05bf57b-893d-4380-9c3a-93b005ff3d84
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.