PL EN


2018 | 2018 | 307=326
Article title

Popularyzacja książki rolniczej i czytelnictwa fachowego na wsi a wytyczne IX Plenum KC PZPR (na przykładzie województwa wrocławskiego)

Content
Title variants
EN
The popularization of agricultural books and professional reading in the countryside in relation to the 9th Plenary Convention of the Central Committee of the PUWP guidelines (based on Wrocław voivodeship)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Bolesław Bierut’s paper The task of the party in the struggle to raise the standard of living of working people in the current period of socialist construction presented at the 9th Plenary Convention of the Central Committee of the PUWP (29-30 October, 1953) became the basis for formulating the thesis published prior to II Congress of the PUWP (16 January, 1954). In the struggle for the growth of agricultural production and for the socialist reconstruction of the countryside, the whole society needed to participate; the librarians played an important role in popularizing the agricultural and technical literature. The author enumerated activities and commitments undertaken in this area throughout the country, focusing in particular on the commitments undertaken by public libraries of the Wrocław voivodeship. The basis for the study were archival materials from the Presidium’s of the Provincial National Council Department of Culture (1953-1954) available at the State Archives in Wrocław.
Contributors
References
 • Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Zespół PWRN, Wydział Kultury, sygn. IX/25.
 • Bibliotekarze w dyskusjach przedzjazdowych, „Poradnik Bibliotekarza” 1953, nr 12, s. 265-272.
 • Jagusztyn W., Koleżanko! Kolego!, „Poradnik Bibliotekarza” 1953, nr 12, s. 269-272.
 • Konkurs Czytelników Wiejskich IV etapu: 22.VII.1953-22.VII.1954, „Poradnik Bibliotekarza” 1953, nr 9, s. 198-199.
 • List Walnego Zjazdu Delegatów SBP do Prezesa Rady Ministrów Bolesława Bieruta, „Bibliotekarz” 1954, nr 1, s. 2-3.
 • Łukaszewska R., Jak dobierać książki do czytania w Konkursie Czytelników Wiejskich, „Poradnik Bibliotekarza” 1953, nr 11, 241-251.
 • Odpowiedzialne zadania bibliotekarzy polskich po IX Plenum KC PZPR. Przemówienie Wiceministra Kultury i Sztuki Stanisława Piotrowskiego na Zjeździe Delegatów SBP w dniu 19 grudnia 1953 r., „Bibliotekarz” 1954, nr 1, s. 3-4.
 • Nasze zadania na tle IX Plenum, „Poradnik Bibliotekarza” 1954, nr 1, s. 1-6.
 • Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, „Bibliotekarz” 1954, nr 1, s. 1-2.
 • Zadania partii w walce o szybsze podniesienie stopy życiowej mas pracujących w obecnym okresie budownictwa socjalistycznego. Referat przewodniczącego KC PZPR towarzysza Bolesława Bieruta wygłoszony na IX Plenum KCPZPR, „Nowe Drogi” 1953, nr 10, s. 5-40.
 • Jarosz D., Codzienna mobilizacja. O propagandzie czytelnictwa książek w Polsce stalinowskiej i trudnościach jej badania, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2011, t. 5, s. 295-305.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b05d1729-83f7-4713-a3b8-93bb5f728f9d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.