PL EN


2013 | 161 | 83-91
Article title

Wyodrębnianie zawodów deficytowych i nadwyżkowych instrumentem dostosowania kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy? Refleksja krytyczna

Authors
Content
Title variants
EN
The Methodology of Deficit and Surplus Lines of Learning How to Adapt to the Needs of the Labor Market? Critical Reflection
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the methodological assumptions extraction of deficit and surplus used by the public employment services in labor market analysis. Labor market analysis based on the same methodological assumptions are conducted twice a year at the level of county, state and country. However, the methodology used can in fact describe a small part of the labor market, focusing on the analysis of reported job vacancies to the District Labour Offices and the registering of unemployed persons. On this basis, the indicators are calculated deficit and surplus. The article shows weaknesses the methodology and presents the recommendations of change - so that the analysis conducted in the labor market could be a real instrument of adjusting the direction and content of education to labor market needs.
Year
Volume
161
Pages
83-91
Physical description
Contributors
author
References
 • Zalecenia metodyczne do prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. MPiPS, Warszawa 2003, s. 5.
 • M. Kabaj: Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych (MZDiN) oraz trójstronne umowy szkoleniowe (TUS). W: Podstawowe problemy restrukturyzacji zatrudnienia w makroregionie południowym. Red. J. Siemianowicz. Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania, Katowice 1996, s. 49.
 • R. Muster: Zawody deficytowe w województwie śląskim - analiza trendów zmian w latach 2006- 2008. "Polityka Społeczna" 2009, nr 2, s. 15.
 • M. Kabaj: Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej i w Polsce. SCHOLAR, Warszawa 2004, s. 243.
 • R. Muster: Cele prowadzenia badań rynku pracy. Możliwości wykorzystania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w zakresie monitorowania rynku pracy. "Humanizacja Pracy" 2008, nr 1, s. 173.
 • B. Łukaszewicz: Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w rejonie Zabrza, Gliwic, Knurowa i Pyskowic. W: Podstawowe problemy restrukturyzacji zatrudnienia w makroregionie południowym. Red. J. Siemianowicz. Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania, Katowice 1996, s. 122.
 • A. Danel, R. Muster: Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Tychach i powiecie bieruńsko-lędzińskim (styczeń 2003-czerwiec 2005). W: Edukacja całożyciowa - kompetencje cywilizacyjne a regionalny rynek pracy. Red. P. Rojek-Adamek, B. Pactwa. Śląskie Wydawnictwa Naukowe, Tychy 2006, s. 135.
 • R. Muster: Procesy zachodzące na rynku pracy województwa śląskiego w okresie transformacji w perspektywie socjologicznej. W: 20 lat transformacji w aspekcie regionalnym. Śląsk. Refleksje socjologów. Red. U. Swadźba. UŚ, Katowice 2011, s. 73-74.
 • J. Liwiński, U. Sztanderska: Raport końcowy. Analiza sytuacji na wybranych powiatowych rynkach pracy oraz stworzenie metodologii badania lokalnego rynku pracy w Polsce. MPiPS, Warszawa 2006, s. 86.
 • L.A. Gruszczyński: Bezrobocie i rynek pracy jako przedmiot badań socjologicznych. W: Edukacja całożyciowa - kompetencje cywilizacyjne a regionalny rynek pracy. Red. P. Rojek-Adamek, B. Pactwa. Śląskie Wydawnictwa Naukowe, Tychy 2006, s. 27.
 • A. Barczak: Huśtawka na rynku pracy. "Gospodarka Śląska" 1999, nr 3.
 • R. Muster: Rynek pracy województwa śląskiego - stan obecny oraz trendy rozwoju. "Studia Socjologiczne" 2009, nr 4, s. 207.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b0619f8a-6cdd-4ceb-b790-9ede25e58835
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.