PL EN


2013 | Współpraca 2(10)/2013 | 100-115
Article title

Małe przedmioty, duże historie – antropologiczne badania w działaniu

Authors
Content
Title variants
EN
Small Objects, Big Stories – Anthropological Action Research
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie badań w działaniu ujętych jako metoda, za pomocą której możliwe jest dokonanie zmian w określonym środowisku przy jednoczesnej refleksji nad własną praktyką. W artykule, oprócz krótkiego wstępu, w którym w sposób ogólny przedstawione zostają teoretyczne zagadnienia związane z definiowaniem oraz kształtowaniem się badań w działaniu, zaprezentowane zostało studium przypadku projektu zakładającego realizację badań w działaniu. Organizatorami i uczestnikami inicjatywy były osoby związane z Katedrą Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz osoby należące do stowarzyszenia ‘Lenkų Studentų Klubas Lietuvoje’.
EN
The article focuses on action research – a method that aims at changing a particular region, while allowing ethnographers to reflect on their own daily practices. The article presents theoretical issues related to the action research, as well as a case study: an action research project. The organizers and participants of the initiative were associated with the Department of Ethnology and Cultural Anthropology at the University of Wroclaw and the ‘Lenkų Studentų Klubas Lietuvoje’ organization.
Contributors
  • Doktoranckie Studia Nauk o Kulturze, Uniwersytet Wrocławski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b068c3ff-5c05-4163-8bd1-1c4b6b310691
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.