PL EN


2019 | 26/1 | 125-139
Article title

Analiza zastosowania wymogów formalnych i merytorycznych w tłumaczeniu poświadczonym na przykładzie studenckiego przekładu polskiego i niemieckiego wyroku rozwodowego

Authors
Content
Title variants
EN
Applying formal and content-related principles of certified translation exemplified in students’ translation of a Polish and German divorce decree: an analysis
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Undoubtedly, correct translation of legal texts is considered one of the most demanding challenges for translators. Moreover, exclusively certified translation produced by sworn translators is deemed legally binding. The object of the analysis are two divorce decrees – a Polish and a German one, respectively, which were excerpted from the book by Iluk and Kubacki (2006) and translated by the second-degree Students of Applied Linguistics at Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, who at that point had already received two years of intensive training in legal translation. It was tested whether both formal and content-related principles of certified translation were followed by juxtaposing the students’ translation with the model certified translation published by Dahlmanns and Kubacki (2014), who are considered experts in this field. The results proved to be satisfactory, however, they also depict major difficulties, which are – in the vast majority of cases – typical of beginning translators.
Year
Issue
Pages
125-139
Physical description
Dates
published
2019-03-25
Contributors
author
References
 • Dahlmanns, K./ A.D. Kubacki (2014), Jak sporządzać tłumaczenia poświadczone dokumentów? / Wie fertigt man beglaubigte Übersetzungen von Urkunden an? Chrzanów.
 • Fleck, K.E.W. (1999), Urkundenübersetzung, (w:) M. Snell-Hornby i in. (red.), Handbuch Translation. Tübingen.
 • Iluk, J./ A.D. Kubacki (2006), Wybór polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeńtranslacyjnych/ Auswahl polnischer und deutscher Dokumente für Translations-übungen. Warszawa.
 • Jessnitzer, K. (1992), Dolmetscher: Ein Handbuch für die Praxis der Dolmetscher,Übersetzer und ihrer Auftraggeber im Gerichts-, Beurkundungs- und Verwaltungsverfahren. Köln-Berlin-Bonn-München.
 • Kierzkowska, D. (red.) (2011), Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem 2011.Warszawa.
 • Kierzkowska, D. (red.) (2011), Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem 2011.Warszawa. Kierzkowska, D. (red.) (2011), Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem 2011.Warszawa.
 • Kubacki, A.D. (2009): Fehler in der Fachübersetzung der Kandidaten für einen staatlich vereidigten Übersetzer, (w:) „Zeszyty Naukowe Instytutu Neofilologii i Komunikacji Społecznej” 2 (Philologische Ostsee-Studien), 11–28.
 • Kubacki, A.D. (2010), Zum Beruf eines vereidigten Übersetzers in Polen, (w:) P. Bąk/M. Sieradzka/ Z. Wawrzyniak (red.), Texte und Translation. (Danziger Beitragezur Germanistik, t. 29). Frankfurt am Main, 274–280.
 • Kubacki, A.D. (2012): Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego. Warszawa.
 • Kubacki A.D. (2014), Błąd krytyczny w tłumaczeniach poświadczonych, (w:) „LinguaLegis” 22. 63–71.
 • Nartowska, K. (2015): Gerichtsdolmetschen in Polen. (w:) UNIVERSITAS Austria,Berufsverband für Dolmetschen und Übersetzen 4/15. (URL https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/ 9705/nartowska_2015_gerichtsdolmetschen%20in%20polen.pdf?sequence= 1&isAllowed=y). [Pobrano 12.01.2017].
 • Pisarska, A./ T. Tomaszkiewicz (1998), Współczesne tendencje przekładoznawcze.Podręcznik dla studentów neofilologii. Poznań.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego (Dziennik Ustaw nr 15, poz. 129). (URL http://prawo.sejm.gov.pl/ isap.nsf/ DocDetails.xsp?id= WDU20050150129). [Pobrano 10.01.2019].
 • Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (DziennikUstaw nr 273, poz. 2702 z późniejszymi zmianami). (URLhttp://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20042732702). [Pobrano 10.01.2019].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2544-9354
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b07f6215-fa1e-4030-abbd-b017f7157436
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.