PL EN


2018 | 4 (375) tom II | 195-204
Article title

Ewolucja marketingu w polskiej literaturze z perspektywy 25 lat

Content
Title variants
EN
Marketing Evolution in the Polish Literature – 25 Years of Research
RU
Эволюция маркетинга в польской литературе из перспективы 25 лет
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
W artykule, mającym formę eseju dokonano charakterystyki sposobu postrzegania i rozwoju dyscypliny marketing w ostatnich 25 latach w Polsce. Zwrócono uwagę na dorobek poszczególnych ośrodków akademickich, a także wskazano kierunki dalszych badań.
EN
In their essay, the authors try to characterise the genesis and development of marketing in the last 25 years in the Polish scientific literature. They highlight the research areas of particular universities, but also indicate some future research areas.
RU
Авторы, применив форму очерка, проводят характеристику способа восприятия и развития дисциплины «маркетинг» за последние 25 лет в Польше. Они обращают внимание на достижения отдельных академических центров, а также указывают направления дальнейшего изучения.
Year
Pages
195-204
Physical description
Contributors
author
 • Wyższa Szkoła Bankowa – Wrocław
References
 • Altkorn J. (1995), Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Altkorn J. (red.) (1995), Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków.
 • Altkorn J., Kramer T. (red.) (1998), Leksykon marketingu, PWE, Warszawa.
 • Czubała A. (2001), Dystrybucja produktów, PWE, Warszawa.
 • Dejnaka A. (2013), Proces podejmowania decyzji przez e-konsumentów w kontekście rozwoju mediów społecznościowych, CeDeWu, Warszawa.
 • Dejnaka A. (2017), Technologization of Marketing Communication - New Trends, “Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia”.
 • Dobiegała-Korona B., Doligalski T. (red.) (2010), Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, Poltext, Warszawa.
 • Drewińska U., Iwankiewicz-Rak B. (1999), Marketing w handlu, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Duliniec E. (2004), Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa.
 • Fonfara K. (red.) (2014), Marketing międzynarodowy. Współczesne trendy i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Garbarski L. (red.) (2008), Koszty i efekty działań marketingowych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W. (2001), Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa.
 • Kaczmarczyk S. (2003), Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa.
 • Kall J. (2002), Reklama, PWE, Warszawa.
 • Karasiewicz G. (1997), Marketingowe strategie cen, PWE, Warszawa.
 • Karasiewicz G. (2013), Marketingowe strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Podejście holistyczne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Karwowski J. (red.) (1998), Podstawy marketingu, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin.
 • Kędzior Z. (2004), Relacja konsument – gospodarstwo domowe jako obiekt badań marketingowych, (w:) Garbarski L. (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce – tożsamość, etyka, przyszłość, WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 • Kędzior Z., Wolny R. (red.) (2010), Konsument w Unii Europejskiej, AE w Katowicach, Katowice.
 • Kłeczek R. (2012), Marketing i wartość. Metodologiczne aspekty badania skuteczności działań marketingowych, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kłeczek R., Hajdas M., Sobocińska M. (2008), Kreacja w reklamie, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Kłeczek R., Kowal W., Waniowski P., Woźniczka J., Styś A. (red.) (1992), Marketing – jak to się robi, Ossolineum, Wrocław.
 • Kowal W. (2010), Kontrola skuteczności marketingowej – problem zmienności interpretacji i pomiaru, „Prace Naukowe UE”, Wrocław.
 • Kozielski R. (red.) (2006), Wskaźniki marketingowe, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Kramer J. (1997), Konsumpcja w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa.
 • Kramer J. (2011), Konsumpcja – ewolucja ról i znaczeń, „Konsumpcja i Rozwój”, nr 1.
 • Kramer T. (1996; 1997; 2000), Podstawy marketingu, PWE, Warszawa.
 • Mazurek G. (2012), Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mazur J. (2002), Zarządzanie marketingiem usług, Difin, Warszawa.
 • Mazurek-Łopacińska K. (2003), Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa.
 • Mazurek-Łopacińska K. (red.) (2003), Badania marketingowe. Metody, tendencje, zastosowania, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Mazurek-Łopacińska K., Styś A. (red.) (2000), Marketing. Przełom wieków. Paradygmaty. Zastosowania, AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Michalik M., Pilarczyk B., Mruk H. (2014), Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Michalski E. (2003), Marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mróz B. (2013), Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Mruk H. (red.) (1999), Podstawy marketingu, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 • Mruk H. (red.) (2002), Komunikowanie się w biznesie, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 • Mruk H., Pilarczyk B. (red.) (2006), Kompendium wiedzy o marketingu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mynarski S. (1990), Metody badań marketingowych, PWE, Warszawa.
 • Niestrój R., Hadrian P. (red.) (2014), Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 • Otto J. (2001), Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, C.H. Beck, Warszawa.
 • Prymon M. (2000), Współczesne badania marketingowe, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Rogoziński K. (2000), Usługi rynkowe, AE w Poznaniu, Poznań.
 • Sagan A. (2004), Badania marketingowe. Podstawowe kierunki, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 • Schroeder J., Bartosik-Purgat M., Mruk H. (2013), Międzynarodowe badania marketingowe, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań.
 • Słaby T. (2006), Konsumpcja. Eseje statystyczne, Difin, Warszawa.
 • Sławińska M. (2002), Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym, PWE, Warszawa.
 • Sojkin B. (2003), Zarządzanie produktem, PWE, Warszawa.
 • Styś A. (red.) (2013), Marketing usług, PWE, Warszawa
 • Styś A., Styś S. (2017), Zachowania przedsiębiorstw w procesach globalizacji – nowe modele biznesu, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Section H. Oeconomia”.
 • Sznajder A. (2002), Marketing wirtualny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Sznajder A. (2013), Technologie mobilne w marketingu, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Szromnik A. (2016), Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Szulce H. (1998), Struktury i strategie w handlu, PWE, Warszawa.
 • Światowy G. (2006), Zachowania konsumentów, PWE, Warszawa.
 • Taranko T. (red.) (2015), Działania marketingowe i ich uregulowania w Polsce, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Waniowski P. (2003), Strategie cenowe, PWE, Warszawa.
 • Wiktor J. (2001), Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wiktor J. (2013), Komunikacja marketingowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wiktor J., Oczkowska R., Żbikowska A. (2008), Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki, PWE, Warszawa.
 • Woźniczka J. (2012), Efekty reklamy i ich pomiar, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Woźniczka J., Hajdas M., Kowal W. (2014), Zarządzanie marketingiem, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Wrzosek W. (red.) (2012), Strategie marketingowe, PWE, Warszawa.
 • Żabiński L. (2000), Obrazy marketingu w jego paradygmatach, (w:) Mazurek-Łopacińska K., Styś. A. (red.), Marketing – przełom wieków. Paradygmaty. Zastosowania, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Żabiński L. (2001), Paradygmaty współczesnego marketingu. O niektórych aspektach identyfikacyjnych, (w:) Czubała A., Wiktor J. (red.), Marketing u progu XXI wieku, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 • Żabiński L. (2004), O niektórych argumentach krytyki marketingu jako dyscypliny nauki – polemicznie, (w:) Garbarski L. (red.) Kontrowersje wokół marketingu w Polsce – tożsamość, etyka, przyszłość, Wydawnictwo WSZPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 • Żabiński L. (red.) (2012), Marketing globalny i jego strategie, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice.
 • Marketing Science Institute (2016), Research priorities 2016-2018, Cambridge, https://www.msi.org/uploads/articles/MSI_RP16-18.pdf [dostęp; 15.01.2018].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b081dff7-50ca-4f1e-a6c1-09634d75b43a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.