PL EN


2016 | 2 | 9-18
Article title

Późna dorosłość i starość jako wyzwolenie/zniewolenie stereotypową kobiecością w wybranych koncepcjach myśli feministycznej

Content
Title variants
EN
Late adulthood and senility as emancipation/enslavement by stereotypical femininity in selected concepts of feminist thought
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W podjętym artykule rozważam, czy kobieca starość postrzegana jest przez same zainteresowane jak i społeczeństwo w którym żyją, jako źródło zniewolenia czy wyzwolenia od determinantów płci biologicznej, ról społecznych, narzuconych kulturowo wzorców piękna i realizacji potrzeb seksualnych.
EN
In the aforementioned paper I am considering whether feminine senility is perceived by both the concerned ones and the society in which they live, as a source of enslavement or emancipation from sex determinants, social roles, culturally imposed beauty standards and fulfilment of sexual needs.
Year
Volume
2
Pages
9-18
Physical description
Contributors
References
 • Bauman Z. (2000), Globalizacja, tłum. E. Klekot, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • de Beauvoir S. (2003), Druga płeć, tłum. G. Mycielska, Wydawnictwo Jacek Santorski, Warszawa.
 • de Beauvoir S. (2011), Starość, tłum. Z. Styszyńska, Czarna Owca, Warszawa
 • Gromkowska-Melosik A. (2011), Edukacja i (nie)równość społeczna kobiet. Studium dynamiki dostępu, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 • Fuszara M.(2006), Kobiety w polityce, Trio, Warszawa.
 • Siemieńska R.(2005), Płeć, wybory, władza, Scholar, Warszawa.
 • Titkow A., Duch-Krzysztoszek D., Budrowska B.(2004), Nieodpłatna praca kobiet: mity, realia, perspektywy, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa
 • Mead M. (1949), Sex and temperament In Three Primitive Societies, William Marow. New York.
 • Greer G. (1991), Zmiana – kobiety i menopauza, tłum. M. Golewska, Amber, Warszawa.
 • Friedan B. (2011), Mistyka kobiecości, tłum. A. Grzybek, Czarna Owca, Warszawa.
 • Borysenko J. (2000), Księga życia kobiety. Ciało, psychika, duchowość, tłum. S. Pikiel, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • O niewidzialności kobiet starych rozmawiają Kinga Dunin, R. Siemieńska i B. Limanowska. „OŚKA” 2001, nr 4, s. 2.
 • Melosik Z. (1996), Tożsamość, ciało i władza. Teksty kulturowe jako (kon)teksty pedagogiczne, Edytor, Poznań-Toruń.
 • Hyman J. (1994), Our looks and Our Lives, [w:] The New Ourselves Growing Older. Women Aging with Knowledge and Power, P. B. Doress-Worter’s, D. Laskin Siegal, Cooperation Boston Women’s Health Book Collective, New York.
 • Bauman Z. (1995), Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b087dc35-d88a-434a-bf11-b7dc4365a7e8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.