Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 1 | 51-70

Article title

Samobójstwa dzieci i młodzieży jako choroba społeczna

Content

Title variants

EN
Suicide Among Children and Adolescents as a Social Disease

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł zawiera próbę zdefiniowania zjawiska oraz omówienie specyfiki samobójstw dzieci i młodzieży. Problem samobójstw wśród dzieci i młodzieży autorkę, jako psychopedagoga, interesuje szczególnie, co jest podkreślone w niniejszej pracy. Zapobieganie samobójstwom i programy zapobiegania – SUPRE, zapoczątkowane w 1999 roku przez WHO, są adresowane do następujących grup społecznych: pracowników służby zdrowia, nauczycieli i pedagogów, organizacji społecznych, rządów, legistratorów, osób zajmujących się zawodowo środkami przekazu, a także rodziców i społeczności. W artykule autorka wykorzystała również dane z interesujących badań studentki W. Jagustym, zawarte w jej pracy magisterskiej „Samobójstwa dzieci i młodzieży w okresie adole- scencji”. Rozmowa autorki z prof. zw. dr. hab. Brunonem Hołystem, która dotyczy aktualnych działań podejmowanych w naszym kraju przez Polskie Towarzystwo Suicydologiczne, powołane w 2002 roku, pozwala nakreślić również współczesny obraz profilaktyki w tym zakresie.
EN
This article attempts to define the phenomenon of suicide among children and adolescents and likewise discuss its pecularities. As a psychological pedagogue the author of this paper shows a particular inter-est in the phenomenon of suicide among children and adolescents, as represented below. Suicide prevention and suicide prevention programmes-SUPRE- date back to 1999 and were iniktiated by the WHO. They address the following representatives of our society: health care workers, teachers and pedagogues, organizations of local administrations, legislators, professional adviors but include parents and the community as well. In this paper the author refers to the revealing data collected by the University student W.Jagusta and published in her magisterial thesis „Suicide among Children and Adoleascents“.

Year

Issue

1

Pages

51-70

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

 • Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

References

 • Bielicki R., Dynamika, uwarunkowania, profilaktyka samobójstw w ostatnim ćwierćwieczu XX wieku w Polsce, Dom Wydawniczy „Duet”, Toruń 2004.
 • Carr A., Depresja i próby samobójcze młodzieży. Sposoby przeciwdziałania i reagowania, GWP, Gdańsk 2004.
 • Carson R., Butcher J., Mineka S., Psychologia zaburzeń, GWP, Gdańsk, 2003 r.
 • Cekiera Cz., Profilaktyka samobójstw, „Zagadnienia Wychowawcze” 1983, nr 5.
 • Chambers D., Podaj pomocną dłoń, Narodowa strategia działania na rzecz zapobiegania samobójstw w Irlandii, „Suicydologia” 2007, nr 3.
 • Durkheim E., Samobójstwo, [w:] A. Sułek, Logika analizy socjologicznej, wybór tekstów, Warszawa 1979. Encyklopedia psychologii, [red.] W. Szewczuk, Fundacja „Innowacja”, Warszawa 1998.
 • Gmitrowicz A., Zachowania samobójcze dzieci i młodzieży, „Psychiatria i Psychologia Kliniczna Dzieci i Młodzieży” 2001, nr 1.
 • Hołyst B., Kryminologia, wyd. IX rozsz., Wydawnictwo Prawnicze „LexisNexis”, Warszawa 2007.
 • Hołyst B., Na granicy życia i śmierci, Iustitia, Warszawa 1996.
 • Hołyst B., Samobójstwo – przypadek czy konieczność, PWN, Warszawa 1983.
 • Hołyst B., Struktura i dynamika samobójstw w Polsce, „Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne” 1977, nr 7.
 • Hołyst B., Suicydologia, Wydawnictwo Prawnicze „LexisNexis”, Warszawa 2002.
 • James R. K., Strategie interwencji kryzysowej. Pomoc psychologiczna poprzedzająca terapię, PARP, Warszawa 2005.
 • Jarosz M., Samobójstwa. Dlaczego teraz, WN PWN, Warszawa 2013.
 • Jarosz M., Samoniszczenie, samobójstwo, alkoholizm, narkomania, „Ossolineum”, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1980.
 • Jędrzejewska M., Samobójstwa młodzieży – próba zestawienia przyczyn, „Pedagogika Społeczna” 2002, nr 4.
 • Jorstad J., Zrozumieć siebie, zrozumieć innych, GWP, Gdańsk 1998.
 • Krysińska K., Podstawy postwencji samobójstw w szkole, [w:] Zagrożenia rozwoju w okresie dorastania, [red.] A. Brzezińska, Wydawnictwo „Humaniora”, Poznań 2003.
 • Mitchel A., Dlaczego? Samobójstwo i inne zagrożenia wieku dorastania, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 1994.
 • Młodożeniec A., Janiak J., Uwarunkowania zachowań samobójczych u dzieci i młodzieży, cz. 2, „Remedium” 2009, nr 7 – 8.
 • Młodożeniec A., Ocena klinicznych czynników samobójstwa, „Suicydologia” 2008, nr 4.
 • Namysłowska I., Samobójstwa wśród młodzieży, „Medipress Psychiatria – Neurologia” 1998, nr 2(3).
 • Obuchowska Z., Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży – wybrane zagadnienia, [w:] Psychologia kliniczna, [red.] H. Sęk, Warszawa 2006.
 • Pilecka B., Wybrane problemy samobójstw młodzieży, „Masz Szansę”, Lublin 1995.
 • Płużek Z., Samobójstwa, [w:] Encyklopedia psychologii, [red.] W. Szewczuk, Warszawa 1998.
 • Problemy współczesnej patologii społecznej, [red.] B. Urban, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998.
 • Psychologia kliniczna, [red.] H. Sęk, WN PWN, Warszawa 2006.
 • Psychopatologia okresu dorastania, [red.] W. Radziwiłłowicz, A. Sumiło, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006.
 • Radziwiłłowicz W., Sytuacje trudne i sposoby radzenia sobie z nimi przez młodzież podejmującą próbę samobójczą, [w:] Psychologia okresu dorastania, [red.] W. Radziwiłłowicz, A. Sumiła, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006.
 • Ringel E., Gdy życie traci sens. Rozważania o samobójstwie, Wydawnictwo Glob, Szczecin 1993.
 • Ringel E., Samobójstwo. Apel do innych, „Profi”, Warszawa 1993.
 • Samobójstwo, [red.] B. Hołyst, Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, Warszawa 2002.
 • Seligman M., Walker E. F., Rossenhan D. Z., Psychopatologia, Wydawnictwo „Zysk”, Poznań 2001.
 • Sulska E., Sumiła A., Zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży hospitalizowanych psychiatrycznie, [w:] Psychopatologia okresu dorastania, [red.] W. Radziwiłłowicz, A. Sumiła, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006.
 • Sułek A., Logika analizy socjologicznej, wybór tekstów, Wydawnictwa UW, Warszawa 1979.
 • Szaszkiewicz M., Samoagresja wśród więźniów, [w:] Problemy współczesnej patologii społecznej, [red.] B. Urban, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998.
 • Szczepański J., Sprawy ludzkie, Czytelnik, Warszawa 1978. The international handbook of suicide and attempted suicide, [red.] K. Hawton, K. van Herringen, John Wiley and Sons, Chichester 2000.
 • Wasserman D., Suicide. An unnecessary death, CRC Press, London 2001.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-1140

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-b0970e3f-9c07-4430-a18b-e78951dd4d4c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.