PL EN


2010 | 59 | 2 | 127-145
Article title

Marketization of rural resources in Poland

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The collapse of the communist system and the process of transformation process changed macro-social and institutional environment of rural communities in Poland. Market economy and democracy opened new prospects for rural communities and farmers. Sociological research proofs that farmers tend to be victims of the changes rather than winners. Rural transformation in Poland could be perceived in terms of the process of marketization of local resources and desagrarisation of rural space. Multifunctional agriculture produces market products and public goods which could be also commodified. Factors of rural space desagrarisation and development of its new functions are discussed. Rural space is becoming a space of consumption, which enables transforming its material and cultural heritage into market products. Factors supporting marketization of rural resources in Poland include: CAP reform, rural and agriculture development policy, governance in production and consumption of food. Differentiation of rural economy enables capitalization of local social and cultural resources and using them in diverse local development strategies
Year
Volume
59
Issue
2
Pages
127-145
Physical description
Dates
published
2010
Contributors
References
 • Aldridge A. , 2006, Rynek, Warszawa: Wyd. Sic!
 • Barthelemy P.A., C., Vidal. 2006, Rural Realities In the European Union, http://europa.eu.int/comm/agriculture/envir/report/en/rur_en/report_en.htm.
 • Bryden J., A., Arandia, T., Johnson, 2008, Theoretical and Policy Background to the Top-Mard Project, dostępny na: ageconsearch.umn.edu/bitstream/6396/2/pp08br20.pdf.
 • Cloke P., 2006, Conceptualizing Rurality, [in:] P. Clocke, T. Marsden, P.H. Mooney (eds.) Hanbook of Rural Studies, London: Sage Publications.
 • Buravoy M., 2007, The Future of Sociology, http://gms.sysu.edu.cn/xiagum/lilunfang.htm.
 • Domański H., 1997, Mobilność i hierarchie stratyfikacyjne, [in:] H. Domański i A. Rychard (eds.) Elementy nowego ładu, Warszawa: Wyd. IFiS PAN.
 • Gorlach K., 2009, W poszukiwaniu równowagi. Polskie rodzinne gospodarstwa rolne w Unii Europejskiej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Gorlach K., 2001, Świat na progu domu. Rodzinne gospodarstwa rolne w Polsce w obliczu globalizacji, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Gorlach K., 1995, Chłopi, rolnicy, przedsiębiorcy. „Kłopotliwa klasa” w Polsce postkomunistycznej, Kraków: Universitas.
 • Gorlach K., Z. Drąg, P. Nowak, 2004. Ku wsi zdezagraryzowanej, „Studia Socjologiczne” No. 1.
 • Halamska M., 2009. Zasoby własne wsi a zewnętrzne programy rozwoju. Na przykładzie zależności kapitał społeczny -PP LEADER +, „Wieś i Rolnictwo”No.3 s. 9–28.
 • Halfacree K.H., 1993. Locality and social representation: Space, discourse and alternative definitions of the rural, “Journal of Rural Studies” vol. 9/1.
 • Halfacree K., 2006. Rural Space: constructing a Three-fold Atchitecture, in: P. Clocke, T. Marsden, P. H. Mooney (eds.) Hanbook of Rural Studies, Sage Publications, London
 • Howe K. S., 2005. Perspektywy rozwoju obszarów wiejskich w Europie: kwestia zrównoważenia, [in:] K. Zawalińska (ed.) Rozwój obszarów wiejskich. Doświadczenia krajów europejskich, Warszawa: IRWiR PAN.
 • Kahila P., New Rural Residents: Interaction between Rural Space and Urban Demand, www.chydenius.fi/chydenius/arkisto/tapahtuma/motesarena/kahila.doc.
 • Kahila P., K. Rinne-Koski, 2005. Pojęcie elastycznego stylu życia: ramy i zagadnienia teoretyczne. [in:] K. Zawalińska (ed.) Rozwój obszarów wiejskich. Doświadczenia krajów europejskich, Warszawa: IRWiR PAN.
 • Kocik L., 2001, Trauma i eurosceptycyzm polskiej wsi, Kraków: Wyd. UJ
 • Raport o rozwoju społecznym Polska 2000. Rozwój obszarów wiejskich. Warszawa: undp.
 • Macnaghten Ph., J. Urry, 2005, Alternatywne przyrody. Nowe myślenie o przyrodzie i społeczeństwie. Warszawa: Wyd. Scholar.
 • Marini B., P. H. Mooney, 2006, Rural economies, [in:] P. Cloke, T. Marsden, P. Mooney (eds.) Handbook of Rural Studies, Londyn: Sage Publications, s. 91–103.
 • Musiał W., 2007, Dezagraryzacja polskiej wsi –problemy ekonomiczne, ekologiczne i społeczne, „Wieś i Rolnictwo”, No. 3, s. 29–43.
 • Perkins H. C. 2006, Commodification: Re-resourcing rural areas in: P. Cloke, T. Marsden, P.H. Mooney (eds.) Handbook of Rural Studies, Londyn: Sage Publications, 243–257.
 • Refsgaard K., 2009. Modelling agriculture, sustainble rural development and quality of life, www.esee2009.si/.../Bryden%20-%20Modelling%20Rural%20Social%20Economic.pdf
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, 2008,Warszawa: GUS.
 • Rychard A., 2006, Kapitał społeczny a instytucje, [in:] H. Domański, A. Ostrowska, P. Sztabiński (eds.) W środku Europy? Warszawa: Wyd. IFiS PAN, s. 201–219.
 • Rychard A. 2004, Konsumenci, obywatele, populiści: czy rynek może pomóc demokracji? [in:] H. Domański, A. Ostrowska, A. Rychard (eds.) Niepokoje Polskie, Warszawa: IFiS PAN, s. 171–190.
 • Sztompka P., 2000, Trauma wielkiej zmiany. Społeczne koszty transformacji, Warszawa: ISP PAN.
 • Ward N., 1993, The Agricultural Treadmill and the Rural Environment In the Post-Productivist Era, “Sociologia Ruralis” No. 33.
 • Wilkin J., 2005. Rolnictwo a społeczeństwo – ewolucja funkcji i relacji. [in:] A. Rosner (ed.) Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich. Warszawa: IRWiR PAN.
 • Wilson G. A., 2001, From Productivism to Post-productivism… and Back Again? Exploring the (Un)changed Natural and Mental Landscapes of European Agriculture, “Transactions of the Institute of British Geographers”, Vol.26/1
 • Ziółkowski M., 2005, Utowarowienie życia społecznego a kapitały społeczne, [in:] W. Wesołowski i J. Włodarek (eds.) Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Polska Europa Świat, Warszawa: Wyd. Scholar
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0033-2356
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b0a58d7c-da82-4f44-9f12-690218f95342
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.