PL EN


2014 | 3 | 1 | 5-25
Article title

Podatność współczesnych organizacji na ryzyko nadużyć

Authors
Content
Title variants
EN
The susceptibility of modern organizations at risk of abuse
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Nadużycia gospodarcze są groźnym zjawiskiem dla współczesnych organizacji. Powodują znaczne straty, obniżają morale pracowników, przyczyniają się do obniżenia konkurencyjności i potencjału firmy. W znacznym stopniu mogą przyczynić się do spadku wartości marki organizacji i utraty zaufania interesariuszy. Znaczący jest fakt, że nadużycia są coraz trudniejsze do wykrycia, a stosowane do tego metody wymagają czasu i zaangażowania znacznych środków. Celem niniejszego opracowania jest prezentacja skali i sposobów radzenia sobie z problematyką nadużyć. Problematyka związana z analizą ryzyka nadużyć stanowi interesujący obszar badawczy, zwłaszcza w kontekoecie wahań gospodarczych. Podstawą przeprowadzenia badań była analiza dostępnych raportów nadużyć gospodarczych w latach 2009–2014 takich organizacji, jak Ernst&Young oraz ACFE (Association of Certified Fraud Examiners).
Keywords
Year
Volume
3
Issue
1
Pages
5-25
Physical description
Contributors
 • Dr, Katedra Zarzłdzania Jakością i Środowiskiem, Wydział Ekonomii Zarządzania i Turystyki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Nowowiejska 3, 58-500 Jelenia Góra, pawel.skowron@ue.wroc.pl
References
 • Beating bribery A BSI whitepaper for business, s. 2. http://www.bsigroup.com/LocalFiles/en-GB/bs-10500/resources/BS-10500-Whitepaper-UK-EN.pdf, dostęp dnia 24.06.2014.
 • Bishop T.J.F., Hydoski F.E. (2010 a), Odporność korporacji. Zarządzanie ryzykiem nadużyć i korupcji, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa. Bishop T.J.F., Hydoski F.E. (2010 b), Stwórz mapę ryzyka nadużyć, Harvard Business Review Polska, 89–90/2010, http://www.hbrp.pl/news.php?id=113&t=stworz-mape-ryzyka-naduzyc, dostęp dnia 27.06.2014.
 • Breen E., Clearfield A., Klimczak K.M. (2012), ICGN corporate risk oversight guidelines: The role of the board and institutional shareholders, „Journal of Risk Management in Financial Institutions”, Vol. 5, No. 2.
 • Corruption Perceptions Index 2009 (2009), Transparency International, Berlin.
 • Corruption Perceptions Index 2010 (2010), Transparency International, Berlin.
 • Corruption Perceptions Index 2011 (2011), Transparency International, Berlin.
 • Corruption Perceptions Index 2012 (2012), Transparency International, Berlin.
 • Corruption Perceptions Index 2013 (2013), Transparency International, Berlin.
 • Europejskie Badanie Nadużyć Gospodarczych 2009 – Uczciwość ofiarą kryzysu? Ernst & Young.
 • Europejskie Badanie Nadużyć Gospodarczych 2011, Po kryzysie uczciwość pod nadzorem Ernst & Young.
 • http://fidic.org/sites/default/files/Session%2010%20FIDIC_2012_MDB_neill.ppt, dostêp dnia 26.06.2014.
 • http://forsal.pl/artykuly/439774,charakterystyka_naduzyc_w_firmach_poznaj_mechanizmy_popelniania_przestepstw.html, dostêp dnia 24.06.2014.
 • http://sjp.pl/nadu%BFycie, dostêp dnia 24.06.2014.
 • http://www.batory.org.pl/programy_operacyjne/przeciw_korupcji/wsparcie_i_ochrona_sygnalistow, dost ęp dnia 16.10.2014.
 • Krawczyk M., Skoczylas-Tworek A. (2013), Skala ryzyka nadużyć w polskich przedsiębiorstwach w dobie kryzysu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 761.
 • O krok dalej: miejsce na uczciwość w biznesie. 12 OEwiatowe badanie nadużyć gospodarczych, Ernst & Young.
 • Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse 2014, ACFE.
 • Skowron P. (2014), Risk culture – new challenges of modern organizations, [w:] EkonomiËnií i socialÝnií rozvimok Ukraini v XXI cmolimmi: nacionalÝna viziÔ ma vikliki ”lobalizacii, Zbirnik tez dopovideí, DesÔtoi Ávileínoi Mi`narodnoi naukovo-praktiËnoi konferencii molodih vËenih, ‹astina 1, Ministerstvo osviti i nauki, molodi ta spotru Ukraini, TernopilÝskií nacionalÝnií ekonomiËnií universitet, Rada Molodih VËenih, TernopilÝ 2014, Ukraine,
 • Skowron P. (2012), Rola Kierownictwa w procesie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, w: Prusak B., Przedsiębiorstwo w czasach kryzysu, Politechnika Gdańska, Gdańsk.
 • Skowron P. (2006), Zarządzanie bezpieczeństwem informacji – koncepcja i zastosowanie, w: Borys T. (red.), Gospodarka a Środowisko, nr 5, Prace Naukowe nr 1115 Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym – SPZK. Wymagania, Wydanie 3 SPZK:2014.
 • Trudna droga do zgodności: starania na rzecz etycznego wzrostu 2013. Światowe Badanie Nadużyć Gospodarczych, Ernst & Young.
 • Wells J.T. (2006), Nadużycia w firmach, vademecum zapobieganie i wykrywanie, LexisNexis, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b0a5a65f-2df2-4704-92da-e98cf02900a8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.