PL EN


2017 | 501 | 77-86
Article title

Społeczny wymiar konsumpcji. Wspólne posiłki a kapitał społeczny i sieci relacji

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Socjologia tradycyjnie wyjaśnia spożywanie żywności częściej w kategoriach społecznej organizacji posiłków (ich dostarczania i konsumpcji) aniżeli w kategoriach potrzeb biologicznych. Spojrzenie na jedzenie jako działanie społeczne odsłania jego komunikacyjne, symboliczne i uspołeczniające funkcje oraz daje wgląd w wiele mechanizmów i zjawisk społecznych (takich jak klasa, władza, nierówności, wspólnotowość itp.). Biorąc tę perspektywę za punkt wyjścia, artykuł bada determinanty praktyk rekreacyjnych wśród mieszkańców dużego miasta, w szczególności kwestię bycia gospodarzem i gościem w prywatnych domach i jadania poza domem. Bazując na danych o indywidualnych sieciach społecznych, pokazano, jak życie towarzyskie badanych (jadanie razem) jest uwarunkowane nie tylko przez ich cechy społeczno-demograficzne, ale także przez naturę ich sieci społecznych. Szczególnie argumentowano, iż to raczej więzi słabego typu oraz pozarodzinne sprzyjają towarzyskości. Wyniki sugerują, że „posiłki uspołecznione” są obszarem społecznej dystynkcji oraz przyczyniają się do budowania kapitału społecznego.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b0aa0b15-b787-4d0a-b862-909120b3fc2c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.