PL EN


2013 | 56 | 139-149
Article title

Sophie Postolska – nieznana uczennica Rodina. Śladami jej polskich przodków – rodziny Kuczewskich

Content
Title variants
EN
Sophie Postolska – Rodin’s unknown apprentice. Following the traces of her Polish ancestors – the Kuczewski family
RU
Софии Постольска – неизвестная ученица Родена. По следам ее польских предков – семьи Кучевских
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przybliża postać Sophie Postolskiej – zapomnianej w rodzinnym kraju rzeźbiarki, która pochodziła z ziemiańskiej rodziny zamieszkałej na Lubelszczyźnie. Sophie, jako jedna z niewielu artystów polskiego pochodzenia, jest zaliczana do grona oficjalnych uczniów Auguste’a Rodina. Duża część tekstu poświęcona jest również najbliższej rodzinie rzeźbiarki. Emilia Kuczewska, matka Sophie, była właścicielką dóbr Starościn, Milin oraz Biadaczka. W okresie poprzedzającym wybuch powstania styczniowego z własnych funduszy założyła w Starościnie szpital oraz szkółkę elementarną dla chłopców. Wraz z mężem, Kajetanem Cieszkowskim „Ćwiekiem”, który był twórcą i dowódcą oddziałów zwanych „Ćwiekami”, prowadziła szeroko rozwiniętą działalność konspiracyjna i agitacyjną. Po upadku powstania styczniowego, Kuczewska wraz ze swoją matką udała się na emigrację do Francji, gdzie urodziły się jej dwie córki – Zofia i Kazimiera.
EN
This article introduces the figure of Sophie Postolska – a sculptor forgotten in her native country, who came from a landowning family residing in the Lublin Region. Sophie is one of the few artists of Polish origin recognised as the official apprentices of Auguste Rodin. A large part of the text is also dedicated to the closest family of the sculptor. Emilia Kuczewska, Sophie’s mother, was the owner of the Starościn, Milin and Biadaczka estates. In the period preceding the outbreak of the January Uprising she used her own funds to found a hospital and an elementary school for boys in Starościn. Together with her husband, Kajetan Cieszkowski ”Ćwiek”, who was the founder and commander of the units called the ”Ćwieks”, she conducted widely-developed underground and propaganda activities. After the fall of the January Uprising, Kuczewska emigrated to France, together with her mother, where her two daughters were born – Zofia and Kazimiera.
RU
Статья посвящается Софии Постольской – забытого на родине скульптора. Она родилась в семье помещиков живущих в люблинском воеводстве. Софии, как одна из немногих художников польского происхождения, принадлежит к группе учеников Родена. Большая часть статьи посвящается также ближайшей семье Постольской. Ее мать, Эмилия Кучевска, была владелицей поместий Старостин, Милин и Бядачка. Перед Январским восстанием она на собственные деньги основала в Старостине больницу и начальную школу для мальчиков. Вместе с мужем (Каетан Цешковский „Чвек”), создателем и командиром отрядов под названием „Чвеки”, она занималась конспирацией и агитацией. После восстания она вместе с матерью уехала во Францию, где родились ее дочери – София и Казимера.
Year
Volume
56
Pages
139-149
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b0bb2385-7b71-4a45-80ff-9171b76dade9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.