PL EN


2012 | 10 | 103-114
Article title

Kondycja „Barbarzyńcy”, czyli w „świecie” Relegere Zbigniewa Herberta (Esej o albigensach, inkwizytorach i trubadurach)

Content
Title variants
EN
“Barbarian’s condition” – in the relegere “world” of Zbigniew Herbert (essay: Albigensians, Inquisitors and Troubadours)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Herbert is interested in questions that are not answered. An essay Albigensians, Inquisi-tors and Troubadours is one of those texts which raises the problem of relationship between God, human being and religion. When he delves to scientific studies about cathars, culture of troubadours, he wants to reveal human, private eagerness to a bond with the Mistery (relegere). When he defends destroyed culture, he also demands the right to be themselves, even when the force, that holds power in Europe, designates for murdered the role of “barbarian”.
Keywords
Year
Issue
10
Pages
103-114
Physical description
Oryginalny artykuł naukowy
Dates
published
2013-04-02
Contributors
References
 • H. Arendt, Myślenie, przeł. H. Buczyńska-Garewicz, przedmową opatrzył M. Król. War-szawa 1991
 • S. Barańczak, Uciekinier z utopii. O poezji Zbigniewa Herberta. Warszawa-Wrocław 2001
 • M. Barber, Katarzy, przeł. R. Sudół. Warszawa 2000
 • F. Cardini, M. Montesano, Historia Inkwizycji, przeł. E. Łukaszyk. Kraków 2008
 • K. Dybciak, W poszukiwaniu istoty i odrzuconych wartości. W: Poznawanie Herberta 2, wybór
 • i wstęp A. Franaszek. Kraków 2000
 • M. Dziewulska, Przypomnienie „Barbarzyńcy w ogrodzie”. „Res Publica” 1989, nr 6
 • P. Florenski, Ikonostas i inne szkice, przeł. i przypisami opatrzył Z. Podgórzec. Białystok 1997
 • T. Garbol, „Chrzest ziemi”. Sacrum w poezji Zbigniewa Herberta. Lublin 2006
 • Grecko-polski Nowy Testament, wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi, przeł. ks. R. Popowski, M. Wojciechowski. Warszawa 2006.
 • S. Grygiel, Cywilizacja smutku i kultura radości. „Życie Duchowe” 1996, nr 8
 • Z. Herbert, Barbarzyńca w ogrodzie. Warszawa 2004
 • Z. Herbert, C. Miłosz, Korespondencja. Warszawa 2006
 • Z. Herbert, J. Turowicz, Korespondencja, z autografów odczytał, opracował, przypisa-mi i posłowiem opatrzył T. Fiałkowski. Kraków 2005
 • Z. Herbert, Jerzy Zawieyski, Korespondencja 1949-1967. Warszawa 2002
 • Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu. Przekładu Nowego Testamentu dokonał i komentarzami opatrzył D. H. Stern. Warszawa 2004
 • L. Kołakowski, Czy Pan Bóg jest szczęśliwy i inne pytania, wybór i układ Z. Menzel. Kraków 2009
 • J. Mizińska, Zbigniew Herbert jako Myśliciel. Od pogardy do wybaczenia. „Ruch Filo-zoficzny” 2001, nr 2
 • F. Niel, Albigensi i katarzy, przeł. M. Żerańska. Gdańsk-Warszawa 2002
 • F. Niel, Katarzy i albigensi, przeł. K. Demianiuk. „Literatura na Świecie” 1987, nr 12 (197)
 • J. Prokopiuk, Gnoza, gnostycyzm i manicheizm apologia pro domo suma. „Literatura na Świecie” 1987, nr 12 (197)
 • G. Quispel, Gnoza, przeł. B. Kita. Warszawa 1988
 • Sztuka empatii. Rozmawia Renata Gorczyńska. W: Herbert nieznany. Rozmowy. War-szawa 2008
 • P. Ricouer, Historia, pamięć, zapomnienie, przeł. J. Margański. Kraków 2007
 • S. Runciman, Manicheizm średniowieczny (fragmenty), przeł. B. Zborski. „Literatura na Świecie” 1987, nr 12 (197)
 • G. Ryś, Inkwizycja. Kraków 1998
 • J. Zach, Zbigniew Herbert wobec Simone Weil. W: Pojęcia kiełkujące z rzeczy. Filozo-ficzne inspiracje Zbigniewa Herberta, red. J. M. Ruszar. Kraków 2010
 • A. Zagajewski, Prawdziwy barbarzyńca. „Zeszyty Literackie” 1992, nr 37
 • Zbigniew Herbert David Weinfeld. Listy. Z aneksem Zbigniew Herbert w Jerozolimie, oprac. R. Krynicki. Kraków 2009
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b0c02a16-ad42-4c3c-8754-e83b1d7e8e12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.