PL EN


2018 | 25/1 | 51-59
Article title

Metafizyka myślenia – syntetycznie o kwestii ‚myślenie’ czy‚ myślenie specjalistyczne’?

Content
Title variants
EN
Metaphysics of Thinking – Synthetically about the Issue ‚Thinking’ or ‚Specialized thinking’?
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Effects of previous studies show that conceptualization (in general) cannot be distinguished from language conceptualization. Conceptualization and language are interrelated, no matter whether one considers a concrete language of Polish, Greek, Catalan, etc., or a concrete language of mathematics or logic. Can the same be said about conceptualization and specialized conceptualization? Can a distinction be made between these expressions' designata? I answer these questions while referring to results of empirical studies and reflecting on (specialized) cognitive work.
Year
Issue
Pages
51-59
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
References
  • Dec, I. (2003), Humanizmy i ich rozszerzenia w wyjaśnianiu człowieka, (w:) A. Maryniarczyk/ K. Stępień (red.), Błąd antropologiczny, 49–72.
  • Grucza, F. (2012), Antropocentryczna a paradygmatyczna (tradycyjna) lingwistyka (stosowana) i kulturologia (stosowana), (w:) „Lingwistyka Stosowana” 6, 5–43.(URL http://www.ls.uw.edu.pl/web/lingwistyka-stosowana/ls6). [pobrano 30.11.2017].
  • Grucza, F. (2008), Języki specjalistyczne — indykatory i/ lub determinanty rozwoju cywilizacyjnego, (w:) J. Lukszyn (red.), „Podstawy technolingwistyki” I (Języki, kultury, teksty, wiedza). Warszawa, 5–23.
  • Grucza, F. (1983), Zagadnienia metalingwistyki. Lingwistyka – jej przedmiot, lingwistyka stosowana. Warszawa. (http://www.iksi.uw.edu.pl/fg). [pobrano 30.11.2017].
  • Grucza, S. (2012), Język a myślenie. Kilka krytycznych refleksji dotyczących rozważań tej relacji, (w:) „Lingwistyka Stosowana” 5, 155–173.
  • Krąpiec, M.A. (2015/1985), Język i świat realny, Lublin.
  • Krąpiec, M.A. (2003), Osoba i błędy w jej rozumieniu, (w:) A. Maryniarczyk/K. Stępień (red.), Błąd antropologiczny, Lublin, 13–48.
  • Pawłowski, G. (2017), Fachlexeme in Konstruktion. Linguistischer Beitrag zur Erkenntnisarbeit. Frankfurt am Main et al.
  • Szober, S. (1919), O potrzebach naukowych językoznawstwa w Polsce. Warszawa.(URL http://www.polona.pl). [pobrano 1.11.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2544-9354
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b0cd31b5-69ec-4ac0-a6f2-be3e66af565a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.