PL EN


2018 | 522 | 345-356
Article title

Wpływ raportowania zintegrowanego na kształtowanie wyników i wizerunku jednostki gospodarczej

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest weryfikacja, czy sprawozdawczość zintegrowana, stanowiąca formę raportowania niefinansowego, może wpływać na wyniki i wizerunek jednostki gospodarczej. Cel badawczy ukierunkowany został na analizę formy i zawartości raportów zintegrowanych, a następnie prezentację i odbiór przez interesariuszy. Podstawową metodę badawczą stanowi rozpoznanie procesu ewolucji sprawozdawczości finansowej, ze szczególnym naciskiem na relację raportowania z marketingiem, a także przegląd literatury, oraz analiza empiryczna ujawnionych raportów spółek giełdowych. Na podstawie przeprowadzonych badań można wnioskować, że polityka kształtowania wizerunku przy wykorzystaniu danych niefinansowych ma wpływ na wyniki i postrzeganie jednostek gospodarczych przez odbiorców. Implikuje to potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do sprawozdawczości niefinansowej oraz umożliwia pozytywną weryfikację postawionej hipotezy o wpływie raportowania zintegrowanego na kształtowanie wyników i wizerunku jednostki gospodarczej.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b0dbbbea-da76-4742-8e2c-21f5635c7e47
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.