PL EN


2011 | 88 | 127-135
Article title

Zastosowanie kontraktów swap w Polsce

Title variants
EN
Applying Contracts swap in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Swap stosowany jest w praktyce jako narzędzie wspomagające zarządzanie aktywami i pasywami przedsiębiorstwa, mogące zredukować ryzyko kontraktowe tj. zmiany stóp procentowych, kursów walut, cen towarów czy cen akcji. W dobie globalizacji rynku finansowego, gdzie czynnikiem sukcesu staje się możliwy dostęp do tańszego kapitału, kontrakty swap mogą optymalizować skutecznie to dążenie.
EN
Swap is used in practice as a tool for the management of assets and liabilities of companies that may reduce the risk of the contract ie, changes in interest rates, exchange rates, commodity prices or equity prices. At globalized financial market, where the factor of success is possible access to cheaper capital, swaps can effectively optimization this needs.
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
References
 • 1. Antowska-Bartosiewicz I., Małecki W., Terminowy rynek walutowy - propozycje wprowadzenia w gospodarce polskiej, Instytut Finansów, Warszawa 1992.
 • 2. Binkowski P., Beck H., Innowacje bankowe, instrumenty terminowego rynku finansowego, Poltex, Warszawa 1998.
 • 3. Leszczyńska E., Rynek kontraktów swap w Polsce, Wydawnictwo NBP 2003.
 • 4. McDougall A., Mastering Swaps markets. A step-by-step guide to the products, applications and risk, Financial Times, Prentice Hall, Great Britain 1999.
 • 5. Pietrzak E., Kowalewski P., Polityka kursowa, rynek walutowy oraz instrumenty pochodne - dotychczasowy rozwój i perspektywy, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, "Transformacja Gospodarki" Nr 88, Warszawa 1997.
 • 6. Rudzińki M., Woźniak J., Zarządzanie ryzykiem - fanaberia czy konieczność, Rzeczpospolita nr 266, 15.11.1999.
 • 7. Tymuła I., Swapy finansowe, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2000.
 • 8. Wolańska A., Ekonomiczne modele wyceny swapów walutowych i procentowych, "Rynek Terminowy" nr 8/2000.
 • 9. Zając J., Polski rynek walutowy w praktyce: produkty, transakcje, strategie zarządzania ryzykiem walutowym, K.E. LIBER, Warszawa 2001.
 • 10. Żukowski P., FX swap możliwy także w Polsce, "Rynek Terminowy" nr 4/6/99, listopad 1999.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b0e018f4-9b94-4d62-9f44-caef85d0ae95
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.