PL EN


2017 | 6 | 5 | 96-109
Article title

Selektywność systemu podatkowego na potrzeby art. 107 ust. 1 TFUE a równe traktowanie i dyskryminacja Glosa do wyroku TS z dnia 21.12.2016 w sprawach połączonych C-20/15 P i C-21/15 P Komisja Europejska przeciwko World Duty Free Group SA (C-20/15 P) oraz Banco Santander SA (C-21/15 P) i Santusa Holding SL (C-21/15 P)

Content
Title variants
EN
Selectivity of a taxation system for the purposes of Article 107(1) TFEU with regard to equal treatment and discrimination. Case comment to Judgment of the Court of 21.12.2016 in Joined Cases C‑20/15 P and C‑21/15 P European Commission v World Duty Free Group SA and Others
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
1. W celu udowodnienia selektywności systemu podatkowego istotna jest tylko okoliczność, że środek – niezależnie od jego postaci lub zastosowanej techniki regulacyjnej – skutkuje tym, że stawia przedsiębiorstwa będące beneficjentami w korzystniejszej sytuacji niż inne przedsiębiorstwa, mimo że wszystkie te przedsiębiorstwa znajdują się w porównywalnej sytuacji faktycznej i prawnej w świetle celu przyświecającego danemu systemowi podatkowemu. Nie można ponadto wymagać, by w celu udowodnienia selektywności takiego środka Komisja określiła pewne szczególne i swoiste cechy charakterystyczne wspólne przedsiębiorstwom będącym beneficjentami korzyści podatkowej, które to cechy pozwalają je odróżnić od przedsiębiorstw wykluczonych z zakresu zastosowania tej korzyści (pkt 78 i 79 wyroku).
Year
Volume
6
Issue
5
Pages
96-109
Physical description
Dates
published
2017-09-30
printed
2017-09-30
References
  • Bacon, K. (red.). (2017). European Union Law of State Aid. Oxford: Oxford University Press.
  • Craig, P. i de Búrca. G. (2015). EU Law – Text, Cases, Materials. Oxford: Oxford University Press.
  • Dowgier, R. (2015). Wpływ regulacji dotyczących pomocy publicznej na stanowienie i stosowanie lokalnego prawa podatkowego. Białystok: Temida 2.
  • Dudzik, S. (2002). Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej,. Kraków: Zakamycze.
  • Hancher, L., Ottervanger, T., Slot, P.J. (2016). EU State Aids. Londyn: Sweet&Maxwell.
  • Hoffman, H. i Micheau, C. (2016). State Aid Law of the European Union. Oxford: Oxford University Press.
  • Jaeger, T. (2016). W: F. Säcker, F. Montag (red.), European State Aid Law – A Commentary. Monachium: C.H. Beck, Hart Publishing i Nomos.
  • Lienemeyer, T. (2016). W: Pesaresi, N., van de Casteel, K., Flynn, L., Siaterli C. (red.), EU Competition Law – Volume IV – State Aid, Book One. Deventer: Claeys&Casteels.
  • Quigley, C. (2015). European State Aid Law and Polic. Third Edition. Oxford: Oxford University Press.
  • Säcker, F., Montag, F. (red.). (2016). European State Aid Law – A Commentary. Monachium: C.H. Beck, Hart Publishing i Nomos.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-5749
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b0e21791-e312-456f-be16-903c88918edb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.