PL EN


2005 | 1(19) | 15-34
Article title

Przez metropolie do dobrobytu?

Authors
Content
Title variants
EN
Through Metropolis to the Prosperity
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Dyskusje nad problemami metropolii są zdominowane przez gospodarcze aspekty tego problemu i z zasady fascynuje nas obraz kilku bogatych metropolii, zapominamy zaś o kilkudziesięciu wielkich miastach ubogiego "Południa", przy czym wyliczamy korzyści, jakie przynosi metropolia. Literatura fachowa poświęcona tym problemom jest obszerna, wystarczy zajrzeć do spisu źródeł w wyśmienicie udokumentowanej książce Jałowieckiego i Szczepańskiego (2002). Lansuje się pogląd, że metropolizacja to podstawowa droga do wygrywania konkurencji gospodarczej i geopolitycznej, że we współczesnym świecie dopiero miasto globalne daje swoim mieszkańcom pełne szanse sukcesu, dostęp do informacji, usług i dóbr kultury. że jeśli chcemy być nowocześni, to musimy być metropolitalni. Nie kwestionując znanych od dawna ekonomicznych zalet koncentracji usług, rynku zbytu i pracy, informacji i nauki - sądzę, że propaganda metropolii ma wiele słabych punktów. Uważam bowiem, że istnieje zasadnicza sprzeczność pomiędzy teoretycznymi zaletami metropolii a stanem większości wielkich miast świata i że hasło "przez metropolie do dobrobytu" nie jest w pełni prawdziwe.
EN
Debates on urbanization usually present benefits of big cities. We agree that only metropolis offers prospects for economic growth and prosperity. We tend to forget that big cities of the South remain the areas of poverty, joblessness, social alienations and ecological disasters. But already in 2015 population of sixteen cities will be larger than 10 million people and fourteen of them will belong to the poor urban regions. Therefore, the greatest challenge of our century is urbanization of the South, creating a real threat to global social, political and ecological stability. The idea of metropolitan cities is not the answer.
Contributors
  • Instytut Rozwoju Miast
References
  • Haughton G., Hunter C., 1994, Sustainable Cities, London: Jessica Kingsley Publisher Ltd.
  • Jenks M., Burges R., 2000, Compact Cities, London-New York: SPON Press.
  • Jałowiecki B., Szczepański M.S., 2002, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".
  • Kotkin J., 2000, New Geography - How the Digital Revolution Is Reshaping the American Landscape, New York: Random House.
  • Kukliński A. (red.), 2004, Globalizacja Warszawy - strategiczny problem XXI wieku, Warszawa: Oficyna Wydawnicza "Rewasz".
  • The Challenge of Slums: Global Report on Human Settlements, 2003, Nairobi: Earth-Scan and UN Habitat Program.
  • Williams K., Burton E., Jenks M. (red.), 2000, Achieving Sustainable Urban Form, London-New York: E & FN SPON.
  • "Zwarta przebudowa polskich miast", 2000, Zeszyty K.I.N. (Fundacja Krakowski Instytut Nieruchomości).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b0e32d89-f08e-4e55-a4fe-c695a38625d3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.